Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / DEP 514E - Deprem Tehlike Analizleri
 

DEP 514E - Deprem Tehlike Analizleri

Dersin Amaçları

Deprem mühendisliği öğrencilerine hem teoride hem de pratikte deprem tehlikesi ve risk analizleri ile ilgili temel kavramları kazandırmak amaçlanmaktadır. Ders, deprem mühendisliği parametreleri hakkında temel bilgileri, olasılıksal ve deterministik tehlike analizlerini ve deprem risk değerlendirmesine giriş konularını kapsar.

Dersin Tanımı

1. Tarihsel ve Aletsel Depremsellik, Deprem Kaynağı, Faylanma, Merkez üssü ve Fay türleri
2. Deprem Yer Hareketi Parametreleri, Tepki Spektrumları
3. Azalım İlişkileri: Şiddet, PGA, PGV ve SA tabanlı Azalımlar.
4. Dikkate Alınan Maksimum Depremler, Alt ve Üst Sınır Büyüklükleri
5. Deterministik Tehlike Analizleri, Güvenilir En Kötü Durum Senaryosu
6. Deprem Katalogları, Katalog Tamlığı, Sismik Kaynak Bölgeselleştirmesi, Arka Plan Depremselliği/Bölgesi, Tekrarlama İlişkileri
7. Olasılıksal Tehlike Analizi, Aşma Olasılığı
8. Olasılıksal Tehlike Analizine Giriş
9. Saha Etkilerinin Tehlike Analizine Dahil Edilmesi: Sahaya özel Tehlikeler
10. Deprem Risk Değerlendirmesine Giriş: Şiddet dayalı / Spektral Yer Değiştirmeye Dayalı Hasar görebilirlik

Koordinatörleri
Yasin Fahjan
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023