Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / PET 517E - Petrofizik
 

PET 517E - Petrofizik

Dersin Amaçları

Kayaç özelikleri ile kayaç ve akışkan ara etkileşimlerine ait çalışmalar için temel felsefeyi oluşturmak; 2. Petrol, doğal gaz ve jeotermal rezervuarların değerlendirilmesinde kullanılacak kuru ve akışkanlara doygun kayaçların özelikleri ile bunlardaki değişimleri ölçme ve değerlendirme yöntemlerini vermek; 3. Petrol, doğal gaz ve jeotermal araştırmalarında ve uygulamalarında rezerv ve üretim hesaplamalarını etkileyici unsurlar olarak kayaç özelikleri ile kayaç ve akışkan etkileşimlerinin önemini vurgulamak; 4. Yeraltı kayaçlarının ölçülen özeliklerinin birbirleri ile ilişkilerini, bu ilişkilerin geçerli olduğu koşulları ve bunlar ile kayaçlara ve içerdikleri akışkanlara ait diğer parametrelerin belirlenebileceğini açıklamak.

Dersin Tanımı

Gözenekli ve geçirgen kayaçların gözeneklilik, yüzey alanı ve pürüzlülüğü, tanecik ve gözenek boyutu ve dağılımı, sıkıştırılabilirlik, elektrik, akustik, mekanik, manyetik, ışıma, vb özelikleri ile, bunların içerdikleri gazlar, hidrokarbon sıvılar ve su bazlı çözeltiler ile olan ıslatımlılık, arayüzey, doymuşluk, kılcallık, emilim, geçirgenlik, akış, vb etkileşimlerine ilişkin kavramlar, kuramlar, laboratuar ve saha ölçüm yöntemleri.

Koordinatörleri
Hasan Özgür Yıldız
Hasan Özgür Yıldız
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024