Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / PST 511E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Polimer Kimyasının Temelleri
İngilizce Fun. of Polymer Chemistry
Dersin Kodu
PST 511E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
- 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Hacer Ayşen Önen
İbrahim Ersin Serhatlı
Dersin Amaçları 1-Fizik, Kimya, Mühendislik gibi değişik disiplinlerden gelen öğrencilere polimer ile ilgili tanımlar
ve temel kavramların verilmesi.
2- Polimerler sentezleri, kopolimerler, polimerleşme teknikleri gibi temel bilgiler polimer kimyası
alanında çalışacak tüm disiplinlerden gelecek öğrencilere verilerek, öğrenciler spesifik dersleri
almadan önce bir altyapı oluşturmak üzere hazırlanacaktır.
Dersin Tanımı Tanımlar, polimerlerin sınıflandırılması, polimerleşme reaksiyonları; kondenzasyon, radikal, iyonik
polimerleşme, Ziegler natta polimerleşmesi, halka açılması polimerleşmesi, kopolimerler ve
kopolimerizasyon, polimerleşme teknikleri: kütle, çözücü, emülsiyon, dispersiyon, süspansiyon
polimerleşmeleri.
Dersin Çıktıları I-Polimerlerle ilgili temel kavramları öğrenir, polimerleri sınıflandırır.
II-Polimerlerin fiziksel ve yapısal özelliklerinin malzeme olarak yapıyı nasıl etkileyeceğini
yorumlayabilir.
III-Polimerleri ve kopolimerleri uygun yöntemlerle sentezleyebilir, amaca uygun monomerleri
seçebilir.
IV-Endüstride kullanılan polimerleşme tekniklerini bilir.
V- Polimerlerin güncel uygulamaları ile ilgili bir konuyu seçer ve grup önünde sunar.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022