Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / RTZ 505E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Geleneksel Yapı Malzemelerininde İzlenen Bozulmalar ve Koruma Yöntemleri
İngilizce Detererioration and Conservation of Traditional Building Materials
Dersin Kodu
RTZ 505E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Nilüfer Yöney
Dersin Amaçları 1. Mimari koruma konusunda lisansüstü eğitimi alan öğrencilerin geleneksel yapı malzemelerinin bozulma ortamları, bozulma nedenleri ve süreçleri ve bozulmanın morfolojisi konularında, ilgili konuların bilimsel temellerini kavrayacak teorik eğitimle donatılması ve yine aynı biçimde temizleme, sağlamlaştırma ve bütünleme gibi uygulamalarda uyulması gerekli bilimsel ilkelerin teorik olarak sunulması.
2. Bilimsel, mesleki, ve entelektüel bağlamda sorgulama, analiz ve yorumlama kapasitesi kazandırmak.
Dersin Tanımı Gözenekli yapı malzemeleri içinde suyun sıvı ve gaz halinde hareketi; ortaya çıkan mekanik gerilimler; suda çözünebilen tuzlar ile hidratlanmış tuzların kristalleşme çevrimleri; biyolojik bozulmalar; geleneksel bağlayıcılar, harçlar, sıvalar ve konservasyon harçları; taş temizleme yöntemleri; sağlamlaştırma, yapıştırma ve plastik onarım yöntemleri; kil, kerpiç ve tuğlalar; taş koruma ve onarım teknikleri; ahşap, kağıt ve tekstiller gibi organik malzemelerin bozulması ve konservasyonu.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklerini kazanırlar:
i. Bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
ii. Disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
iii. Kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
iv. Farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
v. Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleme
vi. Bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
ix. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
xii. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 düzeyinde kullanabilme.
xvi. Edindikleri bilgiyi disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021