Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / END 575E - Çok Kriterli Karar Verme Uygulamalarında İleri Konular
 

END 575E - Çok Kriterli Karar Verme Uygulamalarında İleri Konular

Dersin Amaçları

1. temel toplumsal sorunları çözme ve yaşam kalitesini iyileştirme konusunda ilerleme kaydetmeye başlamak için gerekli vizyon ve işbirliğini sağlamayı amaçlayan çok kriterli karar verme uygulamalarını incelemek ve gözden geçirmek,
2. öğrencilere bu sorunları çözmek için çok kriterli karar verme yöntemlerinin ve karar destek araçlarının nasıl kullanıldığını tanıtmak,
3. daha önce düzenlenen karar konferanslarında kullanılan çok kriterli karar verme modellerini ve elde edilen sonuçları tartışmak.

Dersin Tanımı

Öğrencilerin temel toplumsal sorunları çözmek ve yaşam kalitesini iyileştirmek için ÇKKV yöntemlerini nasıl kullanabileceklerine yardımcı olmak,
Sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, çatışma çözümü, göçmenlik, yoksulluk, kuraklık, kıtlık, afetler, paylaşım ekonomisi, akıllı kentler, kentsel yönetişim, iklim akıllı tarım, gıda güvencesi, gıda güvenliği, endüstri 4.0, sağlık yönetimi, savunma sanayii, havacılık ve uzay, insansız araçlar, iş analitiği üzerine yapılmış uygulamalarında kullanılan ÇKKV yöntemleri irdelemek

Koordinatörleri
Yusuf İlker Topcu
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023