Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MTS 538 - Mimarlıkta Tipomorfo. Çözüm.
 

MTS 538 - Mimarlıkta Tipomorfo. Çözüm.

Dersin Amaçları

1. Kent Morfolojisi kapsamında morfoloji, biçimsel öğeler ve kente dair kuramsal altyapının oluşturulması.
2. Mimari Tipoloji kapsamında tip ve tipoloji, tipolojinin yöntemi, bina tipolojileri ve yapılanmamış mekanların tipolojisinin irdelenmesi.
3. Mimarlıkta Tipomorfoloji kapsamında tipomorfolojinin amacı ve kent mekânına bakışı, tipomorfolojik yöntem, tipik mekanlar - bina parsel birlikteliği, üsluplar: İtalyan, İngiliz ve Fransız yaklaşımları, mimarlıkta morfogenetik kavramı ve morfogenetik değişimin irdelenmesi.

Dersin Tanımı

Yapılı çevrenin mimari niteliklerinin anlaşılabilmesi ve yorumlanabilmesi için kentsel dokunun analizi; kentsel ve mimari dokunun morfolojik ve tipolojik olmak üzere iki farklı yöntemle incelenmesi; tipomorfolojik yöntem ile mimari çevrenin biçimlenişinin, binalar ve açık alanların bir arada meydana getirdiği tipler aracılığıyla detaylı olarak sınıflandırılmasından yola çıkarak bütüncül bir yaklaşımla anlaşılması.

Koordinatörleri
Tan Kamil Gürer
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024