Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / FIZ 615 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Atom ve Molekül Fiziği II
İngilizce Atomic And Molacular Physics II
Dersin Kodu
FIZ 615 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Fatma Gülay Acar
Dersin Amaçları 1. Atomun potansiyellerden saçılmasını öğretmek
2. Atomun elektronlarla çarpışmalarını öğretmek
3.Atomun atomlarla çarpışmalarını öğretmek
4.Atomik fiziğinin bazı uygulamalarını öğretmek
Dersin Tanımı Temel kavramlar, atomik çarpışmalar, potansiyellerden saçılmalar, Born yaklaşıklığı, soğurma olayları, elektronlarla atomların çarpışmaları, iyonlaşma, rezonans olayı, atom-atom çarpışmaları, elektronik uyarma ve yük değiş-tokuşu, atom fiziğinin bazı uygulamaları (manyetik rezonans, jiromanyetik oranların ölçülmesi, kontrollü termonükleer birleşme, astrofizik)
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan doktora öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
I. Atomik Çarpışma Tipleri
II. Kanallar, Eşikler, Tesir-Kesitleri
III. Atomların Potansiyelden Saçılması
IV. Soğurma Olayları
V. Elektronlarla Atomların Çarpışmaları
VI. İyonlaşma
VII. Atom-atom çarpışmaları
VIII. Elektronik Uyarma ve yük değiş-tokuşu
IX. Atom Fiziğinin Bazı Uygulamaları
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı “Atom ve Molekül Fiziği” (Çev.: F.Köksal, H.Gümüş)
(“Physics of Atoms and Molecules”, B.H.Bransden, C.J.Joachain.)
Diğer Referanslar “The Theory of Atomic Spectra”, E.U. Condon, G.H. Shortley.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024