Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / BPL 596 - Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
 

BPL 596 - Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer

Dersin Amaçları

Tezli yüksek lisans programında öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve sunma yeteneğini geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle, ders kapsamında yapılacak sunumlar ve öncesi hazırlık sürecinde beklenenler:
-Bilimsel araştırma ve yayında uyulması gereken etik ilkelerin öğrenilmesi,
-Başarılı sunum tekniklerinin değerlendirilmesi, alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmesi.

Dersin Tanımı

Bilimsel araştırma yaklaşımı, literatür analizi, araştırma tasarımı, nicel ve nitel araştırma yöntemleri, veri toplanması, tez, proje ve bilimsel makale yazım teknikleri, araştırma yapılırken izlenmesi gereken etik ilkeler, yayın yapılırken izlenmesi gereken hususlar, tez konusu veya üzerinde çalıştığı başka bir konu kapsamında yapılacak sunumlar

Seminer dersi kredisizdir, dönem sonunda öğrenci başarılı veya başarız olarak değerlendirilmektedir. Grup içi seminer sunumları ve dönem sonu final sunumlarının yapılması dersin başarı ölçütlerinde temel esastır.

Koordinatörleri
Emine Ferhan Gezici Korten
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023