Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MAT 605 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Topoloji
İngilizce TOPOLOGY
Dersin Kodu
MAT 605 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
1 1 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü İbrahim Kırat
Dersin Amaçları 1. Topoloji’nin yüksek seviyeli konularından bazılarını öğretmek,
2. Topoloji ile ilgili araştırma yapmak isteyen yüksek lisans veya doktora öğrencileri için gerekli altyapıyı oluşturmak.
Dersin Tanımı Topolojik Uzaylar ve Sürekli Fonksiyonlar: Bir Topoloji için Taban, Çarpım Topolojisi, Metrik Topoloji, Bölüm Topolojisi
Bağlantılılık ve Kompaktlık: Bileşenler ve Yol Bileşenleri, Yerel Bağlantılılık, Kompakt Uzaylar, Yerel Kompaktlık
Sayılabilirlik ve Ayırma Aksiyomları, Urysohn Metrikleme Teoremi , Tychonoff Teoremi
Metrikleme Teoremleri ve Parakompaktlık: Simirnov Metrikleme Teoremi
Tam Metrik Uzaylar ve Fonksiyon Uzayları: Kompakt-Açık Topoloji, Ascoli Teoremi, Baire Uzayları.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Munkres, J.R. (2000). Topology, A first Course, Upper Saddle River, NJ Prentice, Hall, Inc..
Diğer Referanslar 2. Deshpande, V. (1988). Introduction to topology, New Delhi: Tata McGraw-Hill.
3. Willard, S. (2004). General Topology, Dover Publications Inc..
4. Kelley, J.L. (2008). General Topology, Ishi Press.
5. Dugundji, J. (1966). Topology, McGraw-Hill Companies.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021