Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / KIM 537 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Hafta Konular
1 Polimerler ve Makromoleküller Hakkında Genel Bilgi ve Sınıflandırılması
2 Lineer doğal kondenzasyon Polimerleri; Karbonhidratların yapısı, sınıflandırılması, mono ve oligosakkaritler
3 Polisakkaritler: Selüloz ve nişasta türevleri; Amilopektin, çitin, çitosan, amino şekerler.
4 Amino asitler, peptitler ve proteinler
5 Doğal heteropolimerler (Nükleoitler, Nükleik Asitler:deoksiribonükleik asit (DNA), ribonükleik asit (RNA )
6 Sentetik polimerlerin sınıflandırılması ve polimerizasyon yöntemleri
7 Kondenzasyon polimerleri ve endüstriel uygulamaları
8 Katılma polimerizasyonu ve uygulama alanları
9 Polimer sentezinde kullanılan yeni yöntemler ve uygulamaları
10 Endüstiyel polimerlerin sentezi ve uygulamaları
11 Reçineler; reçinelerin sınıflandırılması, termoplastik, termoset, tanımı ve termoplastik reçineler
12 Termoset reçineler, lignin ve endüstride kullanımı
13 Doğal ve Sentetik Lifler
14 Biyolojik uyumlu polimerler ve uygulamaları
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020