Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / KIM 620E - Polimer Kimyasında Çağdaş Temalar
 

KIM 620E - Polimer Kimyasında Çağdaş Temalar

Dersin Amaçları

• Polimer kimyasının temel kavramlarını öğrenciye aktarıp geleneksel sentetik yöntemlerle çağdaş yönelimleri kıyaslamak
• Kontrollü polimerizasyon teknikleri ile yüksek verimli kenetlenme tepkimelerin kombinasyonu sonucu oluşan blok, aşı, yıldız kopolimer, telekelik yapılar gibi karmaşık yapıların sentezini ve karakterizasonunu öğrenciye göstermek
• Kontrollü /yaşayan polimerizasyon yöntemleriyle fotopolimerizasyon gibi güncel tekniklerin kombine edilişini ve sunduğu avantajları öğrenciye aktarmak
• Hidrojeller, biyokonjuge yapılar, nanokompozitler, yeni nesil reçineler, polimerik iyonik sıvılar gibi polimer kimyasının güncel konularını öğrenciye aktarmak
• Son dönem çalışmalarından yola çıkılarak öğrencilere literatür takibi alışkanlığını kazandırmak ve derslerin tartışmaya açık bir ortamda yapılması sağlanarak öğrencilerin yaratıcı özelliklerini geliştirmek

Dersin Tanımı

Derste, öncelikle polimerler bilimindeki temel kavramlar ve klasik polimerik yapılar incelenecektir. Ardından kontrollü /yaşayan polimerizasyon teknikleri ve özellikleri incelenecek ve geleneksel polimerizasyon teknikleri ile kıyaslanacaktır. Daha sonra yüksek verimli “çıt çıt” kimyası ve diğer kenetlenme tepkimeleri incelenecek ve polimerler kimyasına olan uygulamaları gösterilecektir. Bu temel prensipler anlatıldıktan sonra, blok, aşı, yıldız tipi ve telekelik polimerler gibi karmaşık yapılı makromoleküllerin sentezleri, karakterizasyonları ve uygulamaları anlatılacaktır. Fotopolimerizasyonun temel özellikleri anlatılacak, kontrollü /yaşayan polimerleşme tekniklerle kombinasyonu anlatılacaktır. Daha sonra, polimerik iyonik sivilar, biyokonjuge polimerler, hidrojeller, polimerlerde nanoyapılar, benzoksazinler ve eski tip reçinelerin sentezi ve geliştirilme yolları ve iletken polimerler gibi güncel konular literatür takibi yapılarak işlenecektir.

Koordinatörleri
Kerem Kaya
Kerem Kaya
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024