Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / HSK 503 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Ileri Akışkanlar Mekaniği
İngilizce Advanced Fluid Mechanics
Dersin Kodu
HSK 503 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Necati Erdem Ünal
Dersin Amaçları Hidrolik, Su Kaynakları ve Kıyı-Deniz Mühendisliklerindeki kuramsal ve deneysel sistem analizinde gereksinim duyulan tüm akışkanlar mekaniği bilgilerini öğrenmek/öğretmek. Mikro ölçekteki bu kuramsal temel bilgilerin, Hidrolik, Su Yapıları ve Kıyı-Deniz Yapılarının tasarımı ve stabilite analizlerinde nasıl kullanılacağını göstermek
Dersin Tanımı Temel Denklemler : Süreklilik ve Hareket Denklemleri, Kuvvetler ve İvme
Gerilme-Şekil Değiştirme Bağıntısı (Bünye Denklemi), Euler, Bernoulli ve Navier-Stokes Denk.
Potansiyel Akım Teorisi: Çevrintisiz Akımın Fiziği, Potansiyel ve Akım Fonksiyonları, Akım Ağları
Eksenel Simetrik Akımlarda Akım ve Potansiyel Fonksiyonları
Sirkülasyon ve Çevrinti: Sirkülasyonun Tanımı, Çevri Boruları, Çevri Tabakası, Serbest Çevri
Basit Potansiyel Akımlar: Üniform Akım, İki Boyutlu Kuyu ve Kaynak
Basit Sistemlerin Süperpozisyonu: Bir Silindir Etrafındaki Akım, Silindire Gelen Kaldırma Kuv.
Sınır Tabakası: Çevrintinin Difüzyonu Denk., Düz Plaka Üzerindeki Sınır Tab., Sınır Tabakası Kalınlığı
Sınır Tabakası Denklemleri
Sınır Tabakasında Ayrılma
Dersin Çıktıları İzler: İlgili Fizik, Çevrilerin Frekansı, İz Denklemleri
Akım İçinde Duran Bir Cisme Gelen Direnç Kuvveti: İlgili Fizik, Direnç Kuvvetinin Genel İfadesi
Akım İzleme ve Ölçme-Değerlendirme Teknikleri
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Yüksel, Y., İleri Akışkanlar Mekaniği, Beta Yayınevi
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ, Çengel, Y.A., Cimbal, J.M
Avcı, İ., “Hidromekanik Ders Notları”
Raudkivi, A.J. and Callander, R.A., “Advanced Fluid Mechanics”, 1975.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024