Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / BPL 513 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bölgesel Kalkınma Kuram&Pol.
İngilizce Regional Development Theory and Policies
Dersin Kodu
BPL 513 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Emine Ferhan Gezici Korten
Dersin Amaçları 1. Bölgesel gelişme kuramları konusunda bilgi birikimi oluşturmak
2. Kuram ile politika ilişkisini kurmak,
4. Bölgesel Kalkınma ile ilgili politika değişimleri ve deneyimler hakkında bilgi vermek
5. Türkiye’de bölgesel gelişme yaklaşımları ve bölge planlama deneyimleri hakkında bilgi vermek
Dersin Tanımı Bölgesel Gelişme Kuramları; Bölge Dışından Bakış: Bölgesel Dengesizlik, Bölgelerarası gelişme farklarının nedenleri ve ilgili kuramlar; Bölge İçinden Bakış: İçsel Büyüme, Yığılma ve kümeler, Yenilik, Yaratıcılık ve Bölgesel Gelişme, Sürdürülebilir Bölgesel Gelişme, Kurumlar ve Bölgesel Yönetişim, Bölgesel Gelişme Politikaları, Türkiye'de Bölgesel Gelişme Politikaları ve Bölge Planlama Deneyimleri
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklerini kazanırlar

1. Bölgesel kalkınmaya dair kuramsal bilgiyi kullanabilme
2. Bölgesel kalkınma politika ve uygulama alanında değerlendirebilme yapabilme
3. Bölge bilimi ile ilişkili farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Pike A,A. Rodriguez Pose, J. Tomaney (2017), Local and Regional Development, Routledge, Second edition.
Capello,R. ve Nijkamp, P. (2009)(Der.), Handbook of Regional Growth and Development Theories, Edward Elgar.
Diğer Referanslar Ders föyünde yer almakta.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024