Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / END 603E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yöneylem Araştırması ve Matematiksel Modelleme
İngilizce Operations Res. & Mathem. Mod.
Dersin Kodu
END 603E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mehmet Nahit Serarslan
Mehmet Nahit Serarslan
Dersin Amaçları Dersin genel eğitsel amacı, öğrencilere,
1. Matematiksel Yöntem ve Modelleme üzerinde yetkinlik kazandırmak;
2. Araştırma ile ilgili temel matematiksel yaklaşımları aktarmak.
3. Tez konuları ile ilgili olarak okudukları makale ve kitaplardaki matematiksel içeriği tam olarak anlamalarını ve yorum¬layabilmelerini sağlamak.
4. Verilecek olan ödevler ile öğren¬cilerin özgün ve yaratıcı analitik düşünme yeteneğini geliştirmek
şeklinde özetlenebilir.
Dersin Tanımı Yöneylem Araştırması Modelleme Yaklaşımı, Deterministik Dinamik Programlama, Probabilistik dinamik programlama, Matris Kuramı ve Matrislerle Modelleme, Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Değişken Dönüşümü ve Uygulamaları, Non-Lineer ve Lineer Model Kurma ve Uygulamaları, Kuyruk Modelleri ve Uygulamaları, Çok Değişkenli İstatistiksel Analize Giriş, Seçilmiş Diğer Modelleme Konuları.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar:

1. Bir modelin tanımını ve sınıflamasını yapmak,
2. Kuyruk modellerini kurabilmek ve inceleyebilmek
3. Bazı işletme problemlerini yöneylem araştırması modelleri ile modelleyebilmek.
4. Dinamik programlama problemlerini çözebilmek
5. Seçilmiş bazı özel konularda çözümleme yapabilmek
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Winston, W., Operations Research, 4 th Ed., Duxbury Press
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024