Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / KIM 514E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Organik Sentezlerde Katalizörler
İngilizce Catalysts in Organic Synthesis
Dersin Kodu
KIM 514E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Okan Sirkecioğlu
Dersin Amaçları 1. Kataliz Kimyası; Homojen, heterojen ve biyokataliz sistemler.
2. Organik Sentezlerde kullanılan katalizörlerin, endüstriyel üretim yöntemlerini ve çeşitli fiziksel ve kimyasal özellikleri konusunda öğrencilere toplu bir bakış açısı kazandırmak,
3. Organo metalik komplekslerin tasarımı ve sentezlenmesi,
4. Katalizörlerin eşliğinde, Organik Sentezlerde selektivitenin önemi;
5. Modern organik reaksiyonlar
Dersin Tanımı Giriş. Kataliz yapılar ve mekanizmalar. Heterojen ve homojen katalizörler.Biyokatalizörler.Yeşil kimyada katalizörler. Elektron kuralı, oksidasyon basamağı ve sentezler için organometalik kataliz tasarımı. Organik sentezlerde; Asimetrik katalitik sistem. Coupling reaksiyonları, karbonilasyon, alken ve alkin insersiyon reaksiyonları. - allil kompleksleri. Dien, dienil ve aren kompleksleri.Halka isomerizasyonu ve halka oluşturan katılma reaksiyonları.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
I. Kataliz Kimyası; Homojen, heterojen ve biyokataliz sistemler
II. Organik Sentezlerde kullanılan katalizörlerin, endüstriyel proseslerde kullanımı,
III. Organometalik komplekslerin üretimi, bileşikleri, kompleksleri, kullanım ve uygulamaları
IV. Katalizörlerin eşliğinde, Organik Sentezlerde selektivitenin önemi ,
V. Biyokatalizörler ve Biyo-organic mekanizmalar.
VI. Modern organic reaksiyonlar; C-C kenetlenmeler, olefin metateziz, oksidasyonlar ve indirgenmeler,
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1)Organic Synthesis using Transition Metals
Roderick Bates, Sheffield Academic Press, 1999.
2)Advanced Organic Chemistry
Reinhard Bruckner, Harcourt academic Press, 1996.
3)Organic Synthesis,
Micheal B.Smith, McGraw Hill, 1994.
4)Organic &Bio-organic Mechanisms; Michael Page and Andrew Williams,
Longman, 1997
5)Stoichiometric Asymmetric Synthesis, Mark Rizzacasa and Michael Perkins, Sheffield Academic Press, 1999.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020