Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / END 604E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Çok Amaçlı Karar Vermede Katılım
İngilizce G.Decision Making Under M.Crit
Dersin Kodu
END 604E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Fusun Ülengin
Fusun Ülengin
Dersin Amaçları 1. Bireysel ve grup karar verme teknikleri arasındaki farkları ortaya koymakları
2. Hangi durumda grup halinde çok amaçlı karar verme yaklaşımlarının kullanılması gerektiğini öğrenmek
3. Farklı çok amaçlı grup halinde karar verme tekniklerini öğretmek
4. Tekniklerin zayıf yönleri, benzerlik ve farklılıklarını irdelemek
Dersin Tanımı Öğrencilere yaratıcı bir yaklaşımla çok amaçlı katılımcı karar verme tekniklerini öğretmek. Grup halinde karar verme süreç ve tekniklerinin aşamalarını, içeriklerini, benzerlik ve farklılıklarını, ayrıntılı bir şekilde derinlemesine irdelemek. Teorik bilgilerin, literatürdeki uygulamalarını araştırarak teori ve pratiği birlieştirmek
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan doktora öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar ;

1. Ellerindeki problemi irdeleyip, hangi durumda ne tür karar verme yaklaşımı uygulanması gerektiğini öğrenirler
2. Amaçların kapalı olarak belirtilmesi durumunda Arrow imkansızlık teoremi bilinciyle hangi sosyal seçim fonksiyonlarının veya oylama tekniklerinin kullanılmasının gerçek grup kararını daha iyi bir şekilde yansıtacağını öğrenirler ve karşılaşılabilecek hileler konusunda bilgi sahibi olurlar
3. Amaçların açık bir şekilde belirtilmesi durumunda ellerindeki veri setini ve kriterleri ayıklayıp veri madenciliği ile gerekli veri setine ulaşmayı bilirler
4. Hangi yöntemin ne zaman kullanılacağını ve karşılaşılabilecek sorunları bilirler
5. Yöntemlerin gerçek hayatta uygulamaları hakkında bilgi sahibi olurlar
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Tzeng, G.H., Huang, J.J. (2011), “Multiple Attribute Decision Making”, CRC
Press, Taylor$ Francis Group, NW

Rogers, M., Bruen, M., Maystre, L-Y.((2010), “Electre and Decision Support”,
Kluwer Academic Publishers, Boston,

Doumpos, M., Zopounidis, C. (2010), “Multicriteria Decision Aid Classification
Methods, Kluwer Academic Publishers,

Belton, V, Stewart, T.J. (2002), "Multicriteria Decision Analysis: An Integrated Approach", Kluwer Academic Publishers, , Boston
Börgers, C.(2010), "Mathematics of Social Choice: Voting, Compensation and Division", Siam, Philadelphia
Brams, S., (2008) "Mathematics and Democracy: Designing Better Voting and Fair -Dvision Procedures", Princeton University Press, Princeton, New Jersey
Matthias, E., Figueira, J.R., Greco, S. (eds.) (2010), "Trends in Multicriteria Decision Analysis", Springer, New York
Hwang, C.L. and Lin, M.J.(1987), Group Decision Making under Multiple Criteria, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Springer-Verlag, Berlin
Pomerol, J.C., Romero, S.B. (2000), "Multicriterion Decision in Management: Principles and Practice", Kluwer Academic Publishers, Boston.
Tideman, N. (2006), "Collective Decisions and Voting: The Potential for Public
Choice, Ashgate, Hampshire, England
Diğer Referanslar 1. Schulze, M. (2010) A New Monotonic Clone-Independent, Reversal Symmetric, and Condorcet-Consistent Single Winner Election Method, http://m-schulze.webhop.net/schulze1.pdf
2. Koch, S., Mitlohner, J.(2009), "Software Project Effort Estimation with Voting Rules", Decision Support Systems, 49, 895-901
3. http:// www.cs.uiowa.edu/~jones/voting
4. Chen, Y-L, Cheng, L.C. (2010), "An approach to group ranking decisions in a dynamic environment" Decision Support Systems, Volume 48, Issue 4, pp.622-634
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024