Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / CHZ 502 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Parça Mekaniği
İngilizce Particle Technology
Dersin Kodu
CHZ 502 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
3 2 - 2
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gülay Bulut
Dersin Amaçları 1. Tanelerin fiziksel özellikleri ve bunların akışkan ortamdaki hareketleri konusunda teorik ve uygulamalı bilgiler vermektir.
2. Tane boyutu, tane şekli, yüzey alanı gibi birtakım özellikleri değişik yöntemlerle ölçmeyi öğretmek.
3. Boyut dağılım fonksiyonları ile ilgili bilgi vermek.
Dersin Tanımı Parça Mekaniği dersinde; çeşitli parça özellikleri ile parçaların akışkan ortamlardaki hareketleri anlatılmaktadır.
Laboratuvarlarımızda bu özelliklerin belirlenmesinde kullanılan çeşitli aygıtlar bulunmaktadır. Ancak haftada 2 saatlik ders süresi bu aygıtların kullanımına yönelik deneylerin yapılmasına yetmemektedir. Dersin daha anlaşılır olması açısından 2 uygulama saatinin derse ilave edilmesinde yarar görülmektedir.
Ayrıca, parça mekaniği dersi lisans düzeyindeki ders ve uygulama programındada yeralmamaktadır.

Türkçe İçeriği
1. Tane (parça) Tanımı ve Özellikleri: Tane Tanımı, Boyut Özellikleri, Ortalama Boyutlar, Şekil Faktörü Tanımı ve Ölçüm Yöntemleri

2. Tane (parça ) Sistemleri: Tanımı, Ortak Özellikleri, Parça Yoğunluğu, Bulk Yoğunluğu, Özgül Yüzey Alanı

3. Boyut Dağılım Fonksiyonları:Normal Dağılım Fonksiyonu, Log-Normal Dağılım Fonksiyonu, Gates-Gaudin Schumann Fonksiyonu, Martin Fonksiyonu, Rosin-Rammler Fonksiyonu

4. Boyut Ölçüm Yöntemleri:Elek Analiz Yöntemleri, Mikroskobik Yöntemler, Sedimantasyon Yöntemler, Elutriasyon Yöntemleri, Özgül Yüzey Alanı Ölçüm Yöntemleri

5. Katıların Akışkan İçindeki Karakterleri:Tanımı, Newton Yasası, Stokes Yasası

6. Cevher Hazırlama İşlemlerinde Katı-Sıvı Hareketlerinin Önemi:Dağıtma ve Boyuta Göre Sınıflandırma ile Zenginleştirme, Özgül Ağırlık Farkına Danayanan Zenginleştirme, Manyetik Ayırma ile Zenginleştirme, Flotasyon ile Zenginleştirme, Kimyasal Çözündürme ile Zenginleştirme
Dersin Çıktıları I. Parçalı malzemenin, tanımı, özellikleri ve önemi,
II. Parçalı malzemede ortalama boyut tanımları ve bu boyutların ölçüm yöntemleri (uygulamalı olarak),
III. Özgül ağırlığı, yığın ağırlığı ve şekil faktörü tanımları ve ölçüm yöntemleri
IV. Boyut Ölçümleri fonksiyonları ve değerlendirilmesi
V. Boyut dağılım fonksiyonları ve karşılaştırılması
VI. Katı tanelerin akışkan ortamda hareketleri ve cevher hazırlamada uygulamaları
VII. Hidrodinamik benzerliğe dayanan ölçüm yöntemleri
VIII. Parçalı malzemenin yüzey özellikleri ve özgül yüzey alanı hakkında bilgiler kazanacaktır
Önkoşullar yOK
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Powder Sampling and Particle Size Determination, Terence Allen, Elsevier Inc., 2003(Merkez kütüphanede).

Particle Size Measurements, Terence Allen, Chapman and Hall, UK, 1990.

Introduction to Particle Technology, second edition, Martin Rhodes, Monash University, Australia, 2008, John Wiley& Sons Ltd.

Particle Size Measurements, fundementals, Practice, Quality, Henk G. Markus, 2009 Springer Science+Business Media B.V.

Particle Size Analysis, Classification and sedimentation methods, Claus Bernhardt, Chapman& Hall, 1994.

Merkez kütüphane istendi: Particle Technology, Hans Rumpf
Translated by F.A. Bull, Chapman& Hall 1990.

Parça Mekaniği Ders Notları, İTÜ; Maden Fakültesi, Güven Önal Vecihi Gürkan (farklı yıllarda).

İnce Tane Ölçüm Yöntemleri, Yavuz Aytekin, Ege Üniversitesi Matbaası, 1979.

Particle Technology ders notları, Clorada Üniversitesi, Prof.C.C. Harris, 1986.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020