Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / END 507 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Üretim Sistemlerinin Benzetim ile Analizi
İngilizce Simulation Analysis of Production Systems
Dersin Kodu
END 507 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Şule Itır Satoğlu
Dersin Amaçları 1. Öğrencilere benzetim tekniğini kullanarak karmaşık bir üretim sisteminde çeşitli parametrelerin performansa etkilerini gözlemlemeyi öğretmek.
2. Benzetim sonuçlarını analiz etme becerisi kazandırmak.
3. Sonuçların, üretim sistemi tasarımında karar desteği sağlamak için nasıl yorumlanacağı öğretmek.
4. Güncel bir benzetim yazılımını ileri derecede kullanma becerisini kazandırmak
Dersin Tanımı Üretim sistemlerinin modellenmesinin amacı, yararları; Benzetim çalışmalarında adımlar: Problemin tanımı, veri toplama, model kurma, benzetim hesapları, çıktının istatistiksel olarak değerlendirmesi. Hücresel üretim sistemlerinde hazırlık sürelerinin, parti büyüklüklerinin modellenmesi ve incelenmesi; montaj hatlarının ürün tipi değişiminin modellenmesi, incelenmesi; atölye tipi üretim sistemlerinin modellenmesi ve incelenmesi;
Çekme, itme tipi ve karma üretim kontrol sistemlerinin modellenmesi ve incelenmesi.
Fabrika içi Malzeme Besleme Sistemlerinin (Milk-run) Modellenmesi ve analizi
Üretim sistemindeki bakım faaliyetlerinin incelenmesi; Öğrenci proje sunumları ve tartışılması
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yükseklisans öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar
1. Üretim sistemlerindeki bir tasarım veya işletim problemini ele alıp, girdi verileri toplama ve inceleme becerisi
2. Söz konusu probleme ait parametrelerin farklı değerleri için deneyler tasarlayabilme
3. İncelenen sistemi güncel bir benzetim yazılımı ile modelleme, tasarlanan deneyleri uygulama ve sistem performansını gözlemleyebilme becerisi.
4. Benzetim çıktılarını uygun araçları ve teknikleri kullanarak inceleme ve yorumlayabilme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar AVERILL M. LAW, W. DAVID KELTON, 2000. SIMULATION MODELING AND ANALYSIS. BOSTON: MC GRAW HILL
KELTON, W.D., SADOWSKI, R.P., STURROCK, D. T., 2003. SIMULATION WITH ARENA, 3RD EDITION, MC GRAW HILL.
Simulation Modeling and Analysis with ARENA, Amsterdam ; Boston : Academic Press, 2007
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024