Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / HSK 506E - Su Kaynakları Geliştirme Projelerinin Etkileri
 

HSK 506E - Su Kaynakları Geliştirme Projelerinin Etkileri

Dersin Amaçları

Günümüzde karar vericiler, verdikleri kararlarla gezegenimizin geleceğini etkilemektedirler. Önceleri, suya ilişkin projeler, sonuç insan etkileri hemen hiç dikkate alınmadan kabul edilmekteydi. Günümüzde, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu tür projelerin etkilerinin incelenmesi ilgili kuruluşlar tarafından zorunlu bir işlem olarak kabul edilmiştir. Amaç, bazı özel proje örneklerini ele alarak bunlarda problemi tanımlamak, düzeltici önlemleri incelemek ve fiziksel etkileri değerlendirmek için bir çerçeve oluşturmaktır.

Dersin Tanımı

Genel: Amaç Ve Kapsam, İlk Barajlar Ve Kanunlar, Günümüzde Barajlar. Su Kaynaklarının Geliştirilmesi: Su Kaynakları İçin Değerlendirme, Temel Kavramlar. Su Kaynakları Geliştirme Projeleri: Genel Kavramlar, Rolü Ve Önemi, Sınıflandırma. Su Kaynakları Ve Politika Kapsamında Planlama. Bir Sistem Olarak Çevre: Kavramlar, Analiz.Su Kaynakları Yönetimi; Sürdürülebilir Gelişme. Su Kaynaklarını Geliştirmenin Çevresel Etki Faktörleri: Belirleme, Baraj Ve Etki Alanı, Memba Ve Mansap Değerlendirmeleri, Sismik Etkileşim. Fiziksel Faktörlerin İzlenmesi: İzleme Sistemleri, Veritabanları. Fiziksel Faktörlerin Kontrolü: Engel Ve Taşkın Etkisi, Microklimaya Etki: Değerlendirme Ve Çareler: Mansap Vadisi: İnsan Etkili Taşkınlar, Akım Düzenlemesi. Etki Değerlendirme Metodları. Bir Nehir Mühendislik Projesi Örnek Çıktıları.

Koordinatörleri
İsmail Duranyıldız
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024