Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / EUT 616E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Uygulamaya Bağlı Tasarım Araştırmaları Metodları
İngilizce Methods for Prac.Desig.Res.
Dersin Kodu
EUT 616E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Çiğdem Kaya
Dersin Amaçları 1. Uygulamaya bağlı tasarım araştırmaları literatürünü sunmak.
2. Uygulamaya bağlı tasarım araştırmalarının temel kavramlarını aktarmak.
3. Uygulamaya bağlı tasarım araştırması ile irdelenmesi gereken bir araştırma sorusunu kurabilmek için gerekli teorileri aktarmak.
4. Uygulamaya bağlı tasarım araştırması ile irdelenecek bir sorunun araştırılması için gereken metodları aktarmak.
5. Uygulamaya bağlı tasarım araştırmasında kullanmak için uygun metod bulma ya da bir metodu yorumlama konusunda beceri kazandırmak.
6. Uygulamaya bağlı tasarım araştırması için bir araştırma planı yapabilme.
Dersin Tanımı Uygulamaya bağlı tasarım araştırması ne zaman gereklidir? Güçlü ve zayıf yanları; Uygulama, uygulamacı ve uygulama sırasında düşünce; Uygulamaya bağlı tasarım araştırması örnekleri; Endüstriyel tasarım için uygulamaya bağlı tasarım araştırması; Katılımcılar sayesinde tasarlama; Tasarım araştırmaları için eylem araştırması; Tasarım araştırmaları için katılımcı gözlem; Tasarım araştırmaları için diğer metodların tanıtılması; Kendi performansını belgeleme: Çizim, fotoğraf, günlükler ve betimleyici yazma; Video kayıt ve ses kaydı; Doğru araştırma kavramı seçme; Araştırma kavramına dayalı bir araştırma sorusu geliştirme; Araştırma sorusu için uygun metodları inceleme; Araştırma planı geliştirme.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans/doktora öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
1. Uygulamaya bağlı tasarım araştırmasının neden ve ne zaman gerektiği konusunda iyi derecede bilgilenirler.
2. Bu konuda şimdiye kadar kullanılmış metodlar hakkında bilgilenirler.
3. Bu konuda şimdiye kadar araştırmacıların metodları nasıl seçtikleri, uygunlaştırdıkları ve geliştirdikleri konusunda bilgilenirler.
4. Uygulamaya bağlı tasarım araştırmaları ile irdelenmesi gereken kavramları belirleyebilirler.
5. Uygulamaya bağlı tasarım araştırması ile irdelenecek ve irdelenmesi gereken bir araştırma sorusu kurabilirler.
6. Bu araştırma sorusunu irdelemek için gerekli metodları bulma, uygunlaştırma ve geliştirme konusunda bilgilenirler.
7. Uygulamaya bağlı tasarım araştırması ile yürütülmesi gereken bir araştırmanın araştırma planını hazırlayabilirler.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Pedgley, O., 2007. Capturing and Analyzing Own Design Activity, Design Studies. 28 (5). s. 463-483.
Rust, C., 2007. Unstated Contributions- How Artistic Inquiry Can Inform Interdisciplinary Research, International Journal of Design. 1(3). s.69-76.
Archer, L. B., 1995. The Nature of Research, Co-Design. January 1995. V.3. s.6-13.
Schön, D., 1983. The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action, Temple Smith. London.
Rittel H., ve Weber M. M., 1973. Dilemmas in General Theory of Planning, Policy Sciences.4. s. 155-169.
Polanyi, M., 1958. Personal Knowledge. Routledge & Keagan Paul. London. Second Impression. 1962.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024