Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / PEM 504 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Proje II
İngilizce Project II
Dersin Kodu
PEM 504 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Fatma Ayçim Türer Başkaya
Dersin Amaçları 1. Bir yerleşimi okumayı öğretmek ve topluluk tassarımına ilişkin temel prensiplerini işlemek.
2. Peyzaj tasarımının temel değer ve prensiplerini yerleşim ölçeğine adapte etmek.
3. Müşteri ve halk ile nasıl çalışıldığını göstermek.
4. Kompleks bir tasarımın etkin sunumunu öğretmek.
5. Konstrüksiyon ve malzemelerin bir tasarımını nasıl etkilediğini öğretmek.
Dersin Tanımı Giriş, örnek olay ve araştırma konularının belirlenmesi, Araştırma ödevlerinin değerlendirilmesi, Kişisel çalışma alanlarının belirlenmesi, Tasarım programının ve fonksiyon diyagramının oluşturulması, Konsept tasarım, Konsept tasarım değerlendirmesi ve biçim tasarımı, 1:500 eskizler, 1:500 avan proje, 1:200 eskizler, 1:200 kesin proje, Kesin tasarım değerlendirmesi, 1:50 Uygulama dokümanları, 1:20 Uygulama dokümanları, Detay çizimleri ve dokümantasyon.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan YL öğrencileri aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar:

1. Peyzaj mimarlığı pratiğinde yaratıcı problem çözme sürecine ait kavramalarını geliştirirler.
2. Peyzajın anlamına dayalı bir tasarım etiği geliştirirler.
3. Senkronize bir grup çalışması gerçekleştirilmesi konusunda yeteneklerini geliştirirler.
4. İnsanın ve ekolojik sistemin ihtiyaçlarını dikkate alan, cevap veren bir dış mekan tasarımının nasıl yaratılabileceğini öğrenirler.
5. Bireysel hedeflerden daha geniş hedeflere katkı yapmayı, ortaklığı, uzlaşmayı, pazarlığı ve talepkar koşullar ve kaynak eksikliği durumunda çalışabilme yeteneklerini geliştirirler.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021