Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / BLG 609E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bilgisayar Mühendisliğinde İleri Konular: İnsan-Bilgisayar Arayüzleri
İngilizce Advanced Topics in Comp. Eng.: Human Computer Interfaces
Dersin Kodu
BLG 609E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Gökhan İnce
Dersin Amaçları 1. Doğru tasarım kararları alabilmeleri için geleceğin kullanıcı arayüz tasarımcılarına insan-bilgisayar arayüzlerinin kavram ve stratejilerini sunmak.
2. Arayüz tasarımı için kullanılan araçlar, teknikler ve fikirleri irdelemek.
3. Öğrenciye insan-bilgisayar etkileşimi literatürünü tanıtmak.
4. İyi bir kullanıcı arayüzü tasarımının önemini vurgulamak.
Dersin Tanımı Bu ders insanlar tarafından kullanılan nesnelerin tasarım ve geliştirilmesinde insan-bilgisayar arayüzünün önemini öğretir. İnsanların algısal, zihinsel ve sosyal özellikleriyle ilgili detayları göz önünde bulundurur. Bu ders sırasında bilgisayarlar ve ilgili sistemlerin kabiliyetlerini ve sınırlarını inceleyecek, ve tasarım/uygulama kararlarını nasıl etkilediğini tartışacağız. Ayrıca tasarım yöntemlerini ve bir tasarımı nasıl değerlendirip geliştirebileceğimizi işleyeceğiz.
Dersin Çıktıları 1. Yönerge, kullanıcı gözlemleme, görev analizi, kullanıcı bazlı tasarım, senaryo geliştirme ve prototip oluşturma gibi çeşitli kullanıcı arayüzü tasarlama yöntemlerini anlatmak ve uygulamak
2. Uygun etkileşim stilleri ve “widget”ları seçmek, bilgi sunumu, hata önleme, hata mesajı tasarlama, ekran tasarımı ve renk kullanımı gibi internet ve bağımsız uygulamalar için çizgesel kullanıcı arayüzleri tasarlamak ve değerlendirmek
3. Buluşsal değerlendirme, bilişsel çözümler, Hedefler, Operatörler, Metodlar, ve Seçimler (HOMS) analizi, kullanılabilirlik testi, anket ve kontrollü denemeler gibi arayüz değerlendirme yöntemlerini anlatmak ve uygulamak
4. İnsan algılaması ve ergonomisinin temel prensiplerini kullanıcı arayüzlerinin tasarımına uygulamak, örn: cevap zamanı modelleri ve Fitt’s Kanunu
5. Bir arayüz görevi ve kullanıcı kümesi için (örn: çeşitli klavyeler, tuş takımları, gösterici ve çizici cihazlar, ekran çeşitleri ve büyüklükleri) uygun olan donanım arayüz cihazını seçmek
6. İnsan işbirliği gereksinimi için uygun olan etkileşim stili ve arayüzünü seçmek (örn: uzak ve aynı konumdaki, senkron ve asenkron etkileşim)
7. İyi tasarlanmış, kullanılabilir arayüzlerin pazar başarısı, güvenilirliği ve erişilebilirliğindeki rolünü anlatmak
8. Grafik, komut dili ve konuşma diyalog arayüzlerinin avantaj ve dezavantajlarını anlatmak
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı • B. Shneiderman, Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction, 5th Edition, Addison-Wesley, (2010)
• Alan Dix, Janet Finlay, Gregory Abowd, & Russell Beale, Human-Computer Interaction (3rd ed.), Prentice Hall, 2003.
• Donald Norman, The Design of Everyday Things, Basic Books, 2002.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023