Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / ISL 517E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Teknoloji Yönetimi
İngilizce Management of Technology
Dersin Kodu
ISL 517E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Nihan Yıldırım
Dersin Amaçları Dersin amacı;
1. Teknoloji yönetimi ve teknolojik yenilik yaratmayı firma stratejisi ile tümleştirecek yöneticiler ve mühendisler yetiştirmek.
2. Firmaların teknolojik olarak rekabet gücü kazanma ve sürdürme çabalarında teknoloji ve yenilik yönetimi için gerekli kavramsal ve analitik araçlarla öğrencileri donatmak.
Dersin Tanımı Bu ders teknoloji yönetimine stratejik ve bütünleşik bir yaklaşım getirecek şekilde hazırlanmıştır.
Teknoloji kavramları, teknolojik gelişmenin doğası ve ekonomisi, kurumsal teknoloji stratejisi,Teknolojinin değerlendirilmesi, teknoloji transferi ve adaptasyonu, teknoloji tahmini ve uzgörüsü, Ar-Ge politikası, teknoloji projelerinin yönetimi, teknoloji ve rekabet ile teknoloji ve hükümet politikaları konularını kapsamaktadır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar;
1. Teknoloji yönetimi ile ilgili temel ve stratejik kavramları anlayabilme
2. Teknolojiyi stratejik olarak değerlendirme ve yönetebilme
3. Sayısal karar verme yöntemlerinden yararlanarak teknoloji yönetiminde etkin karar alabilme
4. Teknolojinin küreselleşme, zaman ve sosyal boyutları ile etkileşimini irdeleyebilme.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı TECHNOLOGY MANAGEMENT, Activities and Tools; Dilek Çetindamar, Robert Phaal and David Probert Basingstoke, 2010, New York: Palgrave Macmillan
Diğer Referanslar INNOVATION MANAGEMENT AND NEW PRODUCT DEVELOPMENT Fifth edition - , Paul Trott, Prentive Hall Pearson, 2012.
MANAGING INNOVATION, Integrating Technological Market and Organizational Change, Joe Tidd, John Bessant, 4th edition, 2009, John Wiley and Sons.
MANAGING TECHNOLOGY AND INNOVATION FOR COMPETITIVE ADVANTAGE, V. K. Narayanan, Prentice Hall, 2000.
IAMOT , PICMET and ISPIM Proceedings
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020