Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MKM 603E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Optik Mikrosistemler
İngilizce Optical Microsystems
Dersin Kodu
MKM 603E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Erdal Bulğan
Erdal Bulğan
Dersin Amaçları 1.Optik Mikrosistem cihaz türlerini, esaslarını, sağladıkları katma değeri ve kullanım alanlarını öğretmek,
2.Optik Mikrosistem teknoloji ve yaklaşımı kullanılarak gerçekleştirebilen ticari ve araştırma safhasındaki cihazların işlevlerini ve çalışma ilkelerini detaylıca tartışarak netleştirmek,
3.Bu cihaz ve sistemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan optik, mikroelektronik ve mikrofabrikasyon alanlarının tasarım ve üretim süreçlerini Optik Mikrosistemler açısından özetlemek,
4.Sözkonusu cihaz ve sistemlerin işlev, teknik özellikler, imal edilebilirlik gibi sebeplerle erişebileceği sınırları belirterek, alternatif teknolojilerle mukayesesi ve düşünülen uygulama için kararlarının alınma yöntemini aktarmak.
Dersin Tanımı Optik Mikrosistemlere Giriş. Temel Optik İşlevler ve Cihazlar: Yansımalı, Kırılmalı, Kırınımlı, Dalga Kılavuzlu, ve Bağlaşımlı. Mikrofabrikasyon Teknolojileri: Kaplama, Desenleme, Kazıma ve Cihaz Serbestleştirme. Mikro/Nano Dünyada Görüntüleme ve Niteleme Yöntem ve Araçları. Mikroelektronik Cihazlar ve Elektro-Optik. Mikro-Elektromekanik-Sistemler (MEMS) Teknolojisi’ne dayanan Cihazlar ve Uygulama Alanları. Optik Mikrosistemler: Eyleyiciler ve Görüntüleyiciler, Işık Kaynakları, Algılayıcılar, Optik Anahtarlar ve Zayıflatıcılar, Mikro-ayna Tarayıcılar ve MOEMS Ekranlar.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;

1.Optik Mikrosistemlerin genel özellikleri,
2.Optik Mikrosistemlerin işlev, fabrikasyon, görüntüleme ve niteleme teknikleri,
3.Genelde mühendislik, özelde mekatronik sistemlerde sıklıkla kullanılan standart optik algılayıcı tür, teknoloji ve sınırları,
4.Gerekli olması durumunda tanımlanmış bir projeye uygun düşecek standart olmayan mikrosistemin tasarımı ve üreticilerle iletişim,
5.Mikro-ebatlı mekatronik sistemlerin optik uygulamaları.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar -Solgaard, O., 2010: Photonic Microsystems: Micro and Nanotechnology Applied to Optical Devices and Systems, Springer, New York, NY, USA.
-Liu, A-Q., 2008: Photonic MEMS Devices: Design, Fabrication and Control, CRC Press, New York, NY, USA.
-Motamedi, M. E., 2005: MOEMS: Micro-Opto-Electro-Mechanical Systems, SPIE Press Monograph, vol. PM126, Bellingham, WA, USA.
-Rai-Choudhury, P., 2000: MEMS and MOEMS Technology and Applications, SPIE Press Monograph, vol. PM85, Bellingham, WA, USA.
-Liu, C., 2011: Foundations of MEMS, 2nd Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, USA.
-Franssila, S., 2010: Introduction to Microfabrication, 2nd Edition, John Wiley & Sons, Ltd., West Sussex, UK.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021