Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / ISL 506 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Matematiksel Programlama
İngilizce Mathematical Programming
Dersin Kodu
ISL 506 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ferhan Çebi
Dersin Amaçları 1 Matematiksel programlama alanındaki ileri tekniklerin ve uygulamaların öğretilmesi
2 İmalat ve hizmet sektörlerinde karşılaşılan gerçek hayat problemlerinin modelinin kurulmasına, çözülmesine ve analiz edilmesine yönelik olarak bilimsel ve yönetsel bir bakış açısının kazandırılmasıdır.
Dersin Tanımı Bu ders, kritik işletme mühendisliği kararlarını tecrübe ederken faydalanabilecekleri matematiksel programlama çalışmalarını sunmaktadır. Ders kapsamında matematiksel programlamanın tanımı ve sınıflandırması, hedef programlama, analitik hiyerarşi yöntemi, veri zarflama analizi, doğrusal olmayan programlama (DOP), DOP problemlerinin tanımı ve grafik gösterimi, klasik optimizasyon kuramı, DOP algoritmaları konuları yer almaktadır. Ders içerisinde yer alan teknikler, üretim ve hizmet sistemlerinde uygulanması ve bilgisayar çözümleri yetkinlikleri aracılığıyla bütünleştirilir.
Dersin Çıktıları 1 Karar vermek için gereksinim duyulan problemleri ve sistemleri; değişkenleri, kısıtları ve amaçlarıyla birlikte tanımlayabilme,
2 Tanımlanan problemlerin ve sistemlerin matematiksel modellerini kurabilme,
3 Modelleri, algoritma ve tekniklerden yararlanarak çözebilme
4 Çözüm sonuçlarını yorumlayabilme
5 Modellerin çözümünde bilgisayar programlarını kullanabilme
6 Matematiksel programlama alanında literatür çalışması yürüterek bilimsel bakış açısına sahip olabilme
7 Gerçek hayat problemlerini bilimsel temelli araştırmalara dayandırarak çözebilme ve analiz etme
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı HILLIER, F.S. ve LIEBERMAN, G.J. (2005), Introduction to Mathematical Programming, McGraw-Hill Publishing
Company.
TAHA, H. (2003), Operations Research: an Introduction, Sixth Edition, Prentice Hall.
WINSTON, W.L. (2004), Operations Research: Applications and Algorithms, Fourth Edition, Thomson Learning Inc., Kanada.
Diğer Referanslar CHARNES, A. COOPER, W.W. ve RHODES, E., LEWIN A.Y., VE SEIFORD L.M. (1994), Data
Envelopment Analysis: Theory, Methodology, and Application, Boston, Kluwer Academic Pub.
EVREN, R. ve ÜLENGİN, F. (1992), Yönetimde Karar Verme, İTÜ Matbaası, No: 1478, İstanbul.
EVREN, R. ve ÜLENGİN, F. (1992), Yönetimde Çok Amaçlı Karar Verme, İTÜ Matbaası, Sayı:1490, Gümüşsuyu,
İstanbul.
TAHA, H. (2000), Yöneylem Araştırması, 6. Basımdan Çeviri, (Çeviren ve Uyarlayanlar: Ş. Alp Baray ve Şakir Esnaf), Literatür Yayınları:43, İstanbul.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022