Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / PET 505E - İleri Doğal Gaz Mühendisliği
 

PET 505E - İleri Doğal Gaz Mühendisliği

Dersin Amaçları

Öğrenciyi doğal gazların fiziksel ve termodinamik özelikleri ile faz davranışları, doğal gaz hidratları, doğal gaz rezervuarları, doğal gaz kuyuları, gazların Darcy dışı akışları, kuyuların gaz sağlama ve yeterliliği testleri, gaz kuyuları ve rezervuarlarının azalım eğrisi davranışları vb konularda ileri düzeyde ve ayrıntılı bilgilendirmeyi, sorgulama ve irdeleme yetenekleri ile bunlara ilişkin hesaplama becerilerini geliştirmeyi ve doğal gazlarla ilgili araştırmalar yapabilecek duruma gelmelerini amaçlar.

Dersin Tanımı

Doğal gazların fiziksel özelikleri ve faz davranışlarının laboratuar deneyleri ile belirlenmesi, deneyler için gerekli akışkan örneklerinin en güvenilir olarak nereden, nasıl, hangi tür araçlar ve mekanizmalar ile ve ne tür teknikler kullanılarak alınabileceği; 2) çözünürlük ve derişim, termodinamik denge, yakınsama basıncı, “K” denge katsayıları, kabarcık ve çiğ noktası basıncı, fugasite ve aktivite kavram ve yöntemleri; 3) doğal gaz hidratlarının kafes yapıları, fiziksel özelikleri, faz davranışları, katı çözeltileri, oluşumlarının önlenmesi; 4) çok derin, çok sıcak, çok fazla H2S ve CO2 kirleticileri içeren gaz kuyusu dip basınçlarının kestirimi; 5) gözenekli ortamda Darcy dışı akış ve çözümlemesi; 6) kuyuların gaz sağlama yeterliliği testleri ve çözümlemeleri; 7) gaz kuyuları ve rezervuarlarının azalım eğrisi davranışları ve çözümlemeleri kapsanır.

Koordinatörleri
İbrahim Metin Mıhçakan
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021