Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / DEP 510E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sismik Analizin Temel Esasları
İngilizce Fundamen.of Struc.Seis.Analy.
Dersin Kodu
DEP 510E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Reşat Atalay Oyguç
Dersin Amaçları 1. Yapılarda sismik girdilerin ve parametrelerinin anlaşılması.
2. Lineer olmayan titreşimlerin anlaşılması ve betonarme yapıların çevrimsel yükler altında lineer olmayan analizlerini yapabilmek.
3. Parçalı yapılar tekniğini kullanarak modal analiz yapabilmek.
Dersin Tanımı Kaynak-yeryüzü etkileşimi, yönlü etkiler, dağılma ve tutarsızlık. Yapılarda sismik girdiler,sismik girdi parametrelerinin tahminleri, tutarlılık fonksiyonu tanımı. Harmonik Analiz, mikrobölgeleme. Yapısal iç kuvvetlerin hesaplanması, kararlı denge denklemleri kavramı. Frekans etki alanında spektral analiz, tek girişli tek çıkışlı sistemler. Tek noktadan titreşim ve çoğul mesnet titreşim kavramları. Betonarme yapıların çevrimsel yükler altında lineer olmayan analizleri. İkincil sistemlerin (boru sistemleri, mekanik parçaları, küçük kuleler gibi) tepki spektrumu metodunun kullanılarak ayrık analizleri. Elastik olmayan sistem davranışı, lineer olmayan titreşimler kavramı, itme analizi kavramı. Elastik olmayan tepki spektrumu kavramları. IBC, EC8, IS, TDY gibi farklı deprem kodlarında öngörülen hükümlerinin karşılaştırılması, bu yönetmeliklere göre inelastik analiz uygulaması. Parçalı yapılar tekniği kullanılarak modal analiz, eşdeğer yay – sönümleyici etkileşimi analizleri. Yapıların Sismik kontrolü, ayarlı kitle damperi ve kararlı – uzay alanında analizler.
Dersin Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki özellikleri edineceklerdir:

1. Yapılarda sismik girdi ve parametrelerini kavrayabilmek.
2. Lineer olmayan titreşim kavramını anlayabilmek, bunu ikincil sistemlere uygulayabilmek.
3. Betonarme bir yapının çevrimsel yükler altında lineer olmayan analizini yapabilmek.
4. Yürürlükte olan yönetmeliklere göre elastik ötesi davranışı belirleyebilmek.
5. Yapıların sismik kontrol yöntemlerini anlayabilmek, uzay alanında analizlerini yapabilmek.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022