Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / ISL 805 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Uygulamalı İktisat
İngilizce Applied Economics
Dersin Kodu
ISL 805 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 1 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Derya Gültekin
Dersin Amaçları 1. Öğrencilerin başlıca teoriler, çok sayıda örnek yardımıyla, mikro ve makroekonomik modelleri anlayabilmeleri.
2. Öğrencilerin, piyasa yapıları, rekabet koşulları ve makroekonomik politikaların incelenmesinde iktisadi modellerle düşünebilmeleri.
Dersin Tanımı Talep ve üretim teorileri; tam rekabet piyasaları; eksik rekabet piyasaları; asmetrik bilgi ve dışsallıklar; devletin düzenleyici müdahalelerinin toplumsal refaha etkisi; Makroekonomide neoklasik sentez; İktisadi dalgalanma; Makroekonomik politika tartışmaları.
Dersin Çıktıları 1. Bir piyasanın yapısını belirleyip o piyasada uygun olabilecek iş stratejilerini geliştirebilmek.
2. Piyasa aksaklıklarının tüketici refahı üzerinde yarattığı olumsuzlukları düzeltmeye yönelik kamu politikaları geliştirebilmek ve öte yandan kamunun bu politikaları karşısında yeni iş stratejileri geliştirebilmek.
3. Makroekonomik politika araçlarının kullanımını anlamak.
4. Kısa vadeli makroekonomik dalgalanmaları Toplam Talep veya Toplam Arzdaki değişiklikler yoluyla anlamak ve bu doğrultuda istikrar politikaları ve iş stratejileri geliştirebilmek.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Pindyck, R.S. & D.L.Rubinfeld, 2005, Microeconomics, 6th ed., Pearson Education.
N. Gregory Mankiw, 2010, Macroeconomics, 7th ed., Worth Publishers
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022