Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / PST 535E - Heterojen Polimer sistemleri : teori ve Uygulamaları
 

PST 535E - Heterojen Polimer sistemleri : teori ve Uygulamaları

Dersin Amaçları

1. Heterojen polimerizasyon sistemlerinin temel kavram ve metodlarını öğretmek.
2. Heterojen polimerleşme sisteminde kullanılan üretim yöntemlerini ve çeşitli fiziksel ve kimyasal özellikleri konusunda toplu bir bakış açısı kazandırmak.
3. Yüzey aktif maddeler, stabilizatörler , miseller ve polimer-sürfaktan sistemleri hakkında güncel ve derinlemesine bilgi sağlamak.
4. Emülsiyon polimerizasyon çeşitleri ve endüstriyel sistemleri öğretmek.
5. Endüstriyel polimerlere ve uygulamalarına örnekler vererek bir konuyu uyarlıyabilme ve uygulayabilme bilinci oluşturmak

Dersin Tanımı

Heterojen polimerizasyon ve endüstriyel uygulamadaki önemi. Çözeltide difüzyon ve sedimantasyon. Çözelti viskozitesi. Polielektrolitler. Yüzey aktif maddeler, miseller, kritik misel konsantrasyonu (CMC). Polimer –surfaktan sistemleri ve uygulama alanları. Emülsiye edici maddeler. Stabilizatörler. Lateks ve kolloidal partiküller. Emülsiyon polimerleşmesinin mekanizması ve kinetiği. Emülsiyon polimerizasyon çeşitleri. Miniemülsiyon, mikroemülsiyon, makroemulsion, ters emülsiyon polimerizasyonu. Süspansiyon polimerizasyonu, dispersiyon polimerizasyonu. Endüstriyel polimerler ve uygulama alanları.

Koordinatörleri
Nesrin Köken
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024