Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / YAP 514 - Kabuk Teorisi
 

YAP 514 - Kabuk Teorisi

Dersin Amaçları

Lisans eğitiminde verilen Mukavemet ve yüksek lisans eğitiminde verilen Plak Teorisi derslerinde öğrenciler bir ve iki boyutlu yapı elemanları olan çubuklar ve plaklar ile çubuk ve plaklardan oluşan yapı sistemlerinin davranışları konusunda donatılmaktadırlar. İki boyutlu yüzeysel taşıyıcı sistemlerden olan kabukların ve kabuk sistemlerin dış etkiler altındaki davranışları incelenmektedir. Öğrencilerin çeşitli biçimli dönel kabukların dönel simetrik ve dönel simetrik olmayan yükler altında mambran çözümlemesi ile küresel ve silindirik kabukların eğilmeli çözümlemesini gerçekleştirecek duruma gelmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Tanımı

Kabukların Diferansiyel Geometrisi, İnce Elastik Kabuk Teorisi, Temel Varsayımlar, İç Kuvvet-Yerdeğiştirme Bağıntıları, Genel biçimli kabuk elemanına ait diferansiyel denge denklemleri, Sınır Koşulları, Şekildeğiştirme Enerjisi, Kabukların Eğilmesiz (Mambran) Teorisi, Yüzey geometrisi çeşitli biçimlerde olan ve çeşitli biçimlerde yüklenmiş kabuklara ait eğilmesiz çözümler, Eksenel simetrik olarak yüklü olmayan çeşitli biçimli kabukların çözümü, Yerdeğiştirme bileşenlerinin belirlenmesi, Kabukların Eğilmeli Teorisi, Dönel simetrik kabukların dönel simetrik şekildeğiştirme durumunda eğilmeli teorisi, Eksenel simetrik olarak yüklenmiş silindirik kabukların çözümü, Eksenel simetrik şekildeğiştirme yapmayan kabuklara ait teoriler, Flügge, Donnell, Sanders, yaklaşımları, Küresel ve silindirik kabuklara ait uygulamalar, Yaklaşık çözümler, Geckeler Yaklaşımı, Basık Kabuk Teorileri, Yaklaşık Hesap Yöntemleri, Enerji Yöntemleri, Ritz ve Galerkin Yöntemleri, Sayısal Hesap Yöntemleri, Sonlu Farklar ve Sonlu Elemanlar Yöntemi.

Koordinatörleri
Abdullah Necmettin Gündüz
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021