Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / HSK 525E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Hesaplamalı Hidrolik
İngilizce Computational Hydraulics
Dersin Kodu
HSK 525E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mehmet Özger
Mehmet Özger
Dersin Amaçları Entagral ve diferansiyel formdaki denklemlerin cebir denklemleri halinde dönüştürerek çözmek.
Hidrolik mühendisliğinde karşılaşılan pratik problemlerin hesaplamalı olarak çözümünü bulmak
Hidrolik problemleri ile ilgili araştırmalarda bilgisayarlı yöntemleri kullanabilmek
Ödevler ile farklı bilgisayar programlama dillerindeki bilgi ve becerilerini geliştirmek
Dersin Tanımı Nümerik hesaplamaya giriş esaslarının açıklanması. Newton-Raphson metodu ile nonlineer sistemlerin çözümünün bulunması, Nümerik enterpolasyon ile deney sonuçlarının değerlendirilmesi, Nümerik entegrasyon ile baraj hazne boşalma süresinin bulunması, sonlu farklar metodunun ilkelerinin açıklanması, Sonlu fark temel formlarının çıkarılması, açık ve kapalı şemaların karşılaştırılması, şemaların stabilite şartlarının belirlenmesi, akım alanında hız bileşenlerinin, akım fonksiyonun ve çevrintinin başlangıç ve sınır şartlarının belirlenmesi, karakteristikler metodunun açıklanması ve uygulamaları
Dersin Çıktıları Bu dersi alan öğrenciler aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanırlar
1. Hidrolik gözlem değerlerinin eğrisini bulma
2. Hazne boşalma süresini nümerik entegrasyonla hesaplama
3. Zamana bağlı ve zamana bağlı olmayan serbest yüzeyli akımların su yüzü profilini hesaplama
4. Bir akım alanında akım fonksiyonunu bularak akım hızı ve basınçların hesaplanması
5. Yer altı akımlarında akım ağının bulunması
6. Havza akımlarında yükselen ve alçalan hidrografları sonlu farklar ve karakteristikler metodu ile hesaplama
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Ders notları
Diğer Referanslar KUMAR, M.S.M, Computational Hydraulics, India, 2010.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020