Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / KBM 514E - Kıyılarda Veri Yönetim Sistemleri
 

KBM 514E - Kıyılarda Veri Yönetim Sistemleri

Dersin Amaçları

i) Günümüzde tüm dünyayı ve ülkemizi ilgilendiren kıyı mühendisliği ile ilgili etkileşimlerin ve
sorunların çözümünde ve modellenmesinde Uzaktan Algılama ve CBS gibi yeni teknolojilerin
kullanım alanlarının tanıtılması amaçlanmaktadır.
ii) Verilen farklı uygulama örnekleri ile CBS ve UA gibi yeni teknolojilerin kıyı mühendisliğine
katkıları, avantajları ve dezavantajları irdelenerek bu yöntemleri analiz edebilme ve uygulayabilme
becerisi kazandırılmaya çalışılacaktır.

Dersin Tanımı

Giriş, Harita ve haritaların kıyı mühendisliğinde kullanımı, Kıyı mühendisliğinde kullanılan verilerin
türleri, Konumsal veri elde etme teknikleri: klasik haritalar, sayısallaştırma, tarama, fotogrametri, uzaktan
algılama, GPS ve ölçme teknikleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama ve kıyı mühendisliğinde
kullanım olanakları, Gerçekleştirilen projeler ve uygun yazılımların tanıtılması, CBS ile ilgili teknolojiler,
CBS yazılımlarının karşılaştırılması, Veri yapıları ve veritabanları, Sayısal arazi modelleri, Farklı amaçlar
için tematik harita üretimi, Tamamlanmış çalışmalar ve örnekler, öğrenci sunumları ve genel
değerlendirme.

Koordinatörleri
Dursun Zafer Şeker
Dursun Zafer Şeker
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024