Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / JEO 626E - Plaka Tektoniğine Göre Maden Yatakları
 

JEO 626E - Plaka Tektoniğine Göre Maden Yatakları

Dersin Amaçları

Bu ders ile öğrencilerin maden yatakları hakkında edinmiş oldukları genel bilgileri çok daha özelleştirerek, maden yataklarının plaka tektoniği teorisine bağlı olarak hangi kuşaklarda yoğunlaştıklarını ve dolayısıyla hangi tip maden yatağının nerelerde, niçin ve nasıl aranması gerektiği konusunda yetiştirilmeleri hedeflenmiştir. Türkiye’nin metalojenik kuşaklarının tanıtılması ve böylesi kuşaklarda bulunan ve bulunması muhtemel maden yataklarının ve bunların litoloji ve tektonik yer ile ilişkilerinin öğretilmesi.

Dersin Tanımı

Maden yataklarının genel özellikleri: Çözelti çeşitleri, yapı-doku kavramları, maden yataklarıyla ilintili hidrotermal alterasyon türleri; Maden yataklarının sınıflandırılması: Maden yatakları ile plaka tektoniği arasındaki ilişki: Maden yataklarının aranmasında plaka tektoniğinin kullanılması; Maden yataklarının tektonik ortamlara göre sınıflanması; Metalojenik kuşaklar;Yaklaşan plaka sınırlarında gözlenen maden yatakları ve birbirleriyle olan ilişkileri; Uzaklaşan plaka sınırları ve riftleşme ile ilişkili maden yatakları, birbirleriyle ilişkileri; Volkanojenik masif sülfür yataklar (Kuroko ve Pontitlerdeki örnekleri); Karbonatlarla birlikte bulunan massif sülfür yatakları (Missisipi vadisi tipi – MVT- gibi); Porfiri, Skarn ve Epitermal sistemler. Bu yataklara Türkiye’den örnekler.

Koordinatörleri
Emin Çiftçi
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024