Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / ELK 607E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Güç Sistem harmonikleri
İngilizce Power System Harmonics
Dersin Kodu
ELK 607E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Aydoğan Özdemir
Aydoğan Özdemir
Dersin Amaçları 1- Elektrik enerji sistemlerinde, saf sinuzoidal olmayan dalga şekilleri için davranışlarını incelemek,
2- Harmoniklerin oluşum nedenlerini, şebekedeki dağılımlarını ve sistem bileşenlerine olan etkilerini açıklamak,
3- Harmonik düzeylerinin azaltılması için gerekli düzeltici ve önleyici çözümler geliştirmek,
4- Bir elektrik enerji sisteminde harmonik güç akışı ile bara gerilim ve dal akımları harmonik düzeylerini saptamak ve gerekli olan baralarda harmonik azaltılması için çözüm geliştirmektir.
Dersin Tanımı Güç kalitesi ve harmonikler, harmonik analizi (Fourier Dönüşümleri), harmoniklerin temelleri, elektrik enerji sistemlerinde harmonikler, harmonik bozulmaların elektrik enerji sistemlerindeki etkileri, harmonik ve harmonik etkilerini azaltma yöntemler, harmonikleri sınırlanması ve kontrolü ile ilgili standartlar, enerji sistem bileşenlerinin harmonik analizi için modellenmesi, enerji sistemlerinde harmonik analizi çalışmaları (harmonik güç akışı)
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan doktora öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
I. Elektrik enerji kalite problemleri ve kalitenin önemini öğrenme,
II. Harmonik analizi için gerekli matematiksel araçları öğrenme,
III. Harmonik işaret üreten elemanları ve üretecekleri harmonik düzeylerini kavrama,
VI. Harmonikli akım ve gerilimlerin, elektrik tesislerinde yol açacağı sorunları öğrenme,
V. Harmonik etkilerini azaltma yöntemlerini öğrenme ve en uygun yöntemi belirleme,
VI. Elektrik enerji sistemi bileşenlerinin harmonik analize uygun modellemesini öğrenme,
VII. Profesyonel yazılımlar veya hesaplama araçları kullanarak, küçük, orta ve büyük boyutlu sistemlerde harmonikli işaret düzeylerini belirleme ve sınırları aşan değerlerin azaltılması için çözüm geliştirme,
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar -
Diğer -
Ders Kitabı G.J.Wakileh, Power system harmonics: fundamentals, analysis, and filter design , springer verlag press, 2001
Diğer Referanslar 1. E.F.Fuchs, M.A.Masoum, Power quality in electrical machines and power systems, , Elsevier Academic Press, 2008
2. A.Kusko, M.T.Thompson Power quality in electrical systems, McGraw Hill P.C., 2007
3. F.De La Rosa, Harmonics and power systems, CRC press, 2006.
4. R.C.Dugan, M.F. McGranagham, Electrical power systems quality, McGraw Hill P.C., 2002
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024