Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MTS 601E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Çevre Davranış Kuramları
İngilizce Environment-Behavior Theories
Dersin Kodu
MTS 601E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mehmet Emin Şalgamcıoğlu
Dersin Amaçları 1- Çevre-davranış teorilerinin epistemolojik temelini araştırmak ve mimari mekanla ilişkilerini tartışmak
2- Tüm mekanlarda insan ve çevre arasındaki arakesiti tartışmak
3- Çevre-davranış konularının teori, insan ve mekan arasındaki ilişkilerinin yapılı çevredeki izlerini araştırmak ve tartışmak
Dersin Tanımı Ders mekanlarda insan davranışını ve insan-mekan arasındaki etkileşimin çok katmanlı yapısını eksenine almaktadır. Dersin içeriği bireyden topluma kadar değişmekte, çevre-davranış etkileşiminin tüm mekanlarda uzamı ele alınmaktadır. İçeriğinin çevre-davranış kuramının epistemolojik temelleri ile kuvvetli bağlantıları vardır ve bu temellerin araştırılması da dersin kapsamındadır. Çevredeki izlerin araştırmalarının insan, mekan ve çok çeşitli sosyo-kültürel olgular ile tartışılması dersin hedeflerinden birisidir.
Dersin Çıktıları 1- Teorinin interdisipliner yapısını kavrayabilmek
2- Çevre-Davranış ilişkisinin epistemolojik temelinde mimarlığın yerini kavramak
3- Teorik tartışma sonrasında elde edilen genel geçer kabulleri tasarım alanına aktarmak
4- Mimarlık teorisinin yapılanmasına katkıda bulunmak
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar Laboratuvar Uygulamaları : Space Syntax 2D / 3D analizlerine yönelik çalışmalar ders bağlamındaki konuları desteklemektedir.
Diğer Sunum ve Dönem Çalışmaları kapsamında Mekansal Analize yönelik programların kullanılması gerekli olabilir.
Ders Kitabı Stokols, D. (2018). Social ecology in the digital age: Solving complex problems in a globalized world. Academic Press.
Rapoport, A. (2016). Human aspects of urban form: towards a man—environment approach to urban form and design. Elsevier.
Psarra, S. (2009). Architecture and Narrative: The formation of space and cultural meaning. Routledge.
Bechtel, R.B., Churchman, A. (2002). Handbook of Environmental Psychology. Wiley.
Ünlü, A. (1998) Çevresel Tasarımda İlk Kavramlar, İTÜ Mimarlık Fak.Bas.Atölyesi.
Lang, J. (1987) Creating Architectural Theory, Van Nostrand Reinhold Co. Inc.
Hillier, B. ve Hanson, J. (1984). The social logic of space. Cambridge: Cambridge University Press.
Diğer Referanslar Lang, Jon, Creating Architectural Theory, Van Nostrand Reinhold Co. Inc.,1987
Ünlü, Alper, Çevresel Tasarımda İlk Kavramlar, İTÜ Mimarlık Fak.Bas.At.,1998
G.T. Moore & R.G. Golledge (eds),Environmental Knowing: Theories, Research, and Methods , Stroudsburg, PA: Dowden, Hutchinson & Ross; now New York: Van Nostrand Reinhold, 1976.
Hillier, B. ve Hanson, J. (1984). The social logic of space. Cambridge: Cambridge University Press.
Peponis, J. ve Wineman, J. (2002). The Spatial Structure of Environment and Behavior: Space Syntax. In R. Bechteland, A. Churchman (Eds.) Handbook of Environmental Psychology, (pp.271-291). New York: John Wiley & Sons, Inc.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024