Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / PEM 519E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Peyzaj Tasarımında Ekolojik Yaklaşımlar
İngilizce Ecological Approaches in Landscape Design
Dersin Kodu
PEM 519E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Meltem Erdem Kaya
Meltem Erdem Kaya
Dersin Amaçları 1. Ekolojik peyzaj tasarım literatürüne yönelik genel bilgilerin verilmesi.
2. Ekolojik tasarım prensiplerinin tanımlanması
3. Ekolojik peyzaj tasarımına yönelik güncel yaklaşımların tanıtılması
4. Kentsel mekanda çevresel performansa dayalı peyzaj tasarım çözümlerinin tartışılması.
Dersin Tanımı Ekolojik sistemleri etkileyen insan eylemlerine yönelik temel kavramlar. Kültürel ve doğal sistemler arasındaki çok yönlü ilişkiyi açıklamaya yönelik temel peyzaj ekolojisi kavramları. Ekolojik tasarım literatürü. Ekolojik tasarım kavramı ve tarihsel gelişim süreci. Modernite ve çevre. Ekoloji ve peyzaj tasarım ilişkisine yönelik güncel kavramlar. Peyzaj tasarımında ekolojik performans kavramı. Peyzaj tasarımında ekolojik tasarım prensipleri. Kentsel mekanda çevresel performansa dayalı tasarım çözümleri.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklerini kazanırlar
1.Ekolojik sistemleri etkileyen insan eylemlerine yönelik temel kavramları bilme
2.Ekolojik peyzaj tasarımına yönelik yaklaşımlara ve prensiplere yönelik bilgi sahibi olma
3.Çevresel performansa dayalı tasarım çözümlerini yanıştan projelere yönelik eleştirel düşünebilme ve kavramsal düzeyde tartışabilme
4.Peyzaja yönelik geliştirilen müdahalelerin çevresel etkilerine yönelik temel bilimsel kaynaklara ulaşabilme
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Bart, J., Hill, C., Ecology and Design, Frameworks for Learning, Island Press, 2002
Diğer Referanslar Thompson, F., G., Ecological Design and Planning, Wiley, 1997
Corner, J., Recovering Landscape, Essays In Contemporary Landscape Architecture, Princeton Architectural Press, New York, 1999
Czerniak, J., Hargreaves, G., Large Parks, Princeton Architectural Press, New York,2007
Mostafavı, M., Doherty, G., Ecological Urbanism, Harvard Graduate School of Design, Lars Muller Publishers, 2010
Hough, M., Cities and Natural Processes, A Basis For Sustainability, Routledge, 2004
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022