Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / KBM 507 - Kıyı Alanlarının Yönetimi
 

KBM 507 - Kıyı Alanlarının Yönetimi

Dersin Amaçları

• Kıyıların doğal denge sistemlerinin tanımlanması
• Kıyı alanları yönetiminin sürdürülebilir ekoloji kavramı dahilinde değerlendirilmesi
• Kıyı yapılarının kıyı alanları yönetimindeki etkilerinin tanımlanması

Dersin Tanımı

Kıyı Alanının Tanımı. Kara ve Deniz Sınırlarının Belirlenmesi, İç ve Dış Parametre Tanımları. Kıyı Alanları Yönetiminin Genel Hedefleri Organizasyon Gereksinimi ve Devamlılık Koşulları. Sürdürülebilir Kalkınma. Sürdürülebilir Gelişme Kavramları. Hesap Yöntemleri. Kıyı Yapılarının Çevresel Etkileri. Kıyı Alanlarını İzlemede Kullanılan Yöntemler. Verilerin Kategorizasyonu. Kıyı Alanlarının Doğal Denge Bileşenlerinin Tanımlanması. Sistem Olarak Kıyı Alanının Davranışı. Sivil Toplum Örgütlerinin Katkıları, Etkileri, Mevcut Sakıncaları. Globalleşmenin Kıyı Alanlarına Etkileri. Havza Yönetimi İle Kıyı Alanları Yönetimi Arasındaki İlişkiler . Zıtlıklar. Toplam Kıyı Alanları Yönetiminin Temel Esasları.

Koordinatörleri
Nilay Elginöz Kanat
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022