Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MTS 518 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Konut ve Değişim
İngilizce Housing and Change
Dersin Kodu
MTS 518 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gülçin Pulat Gökmen
Dersin Amaçları Kentlerde ekonomik, teknolojik, kültürel ve sosyal yaşamda oluşan değişimlerin konut tasarımına etkileri, çevre-konut-kullanıcı açısından irdelenerek öğrencinin bu konularda görüş oluşturabilecek düzeyde bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Değişim tanımı, kuramları, dünyada geçmişten günümüze oluşan ekonomik, teknolojik, kültürel ve toplumsal değişimler, bu değişimlerin kentsel mekana, konut yerleşimlerine ve konut kullanımına etkisi, Türkiye'de geçmişten günümüze oluşan ekonomik, teknolojik, kültürel ve toplumsal değişimler, ülkedeki konut sunumunun değişimi, konut isteminin değişimi, bu değişimlerin kentsel mekana, konut yerlemelerine ve konutun kullanımına etkisi, konut türlerinin değişimi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklerini kazanırlar:
1.Dersin konuları üzerinde genel bilgi düzeyine sahip olma,
2. Dersin içeriği üzerine eleştirel düşünebilme ve tartışabilme,
3.Alan çalışması yapma, konu belirleme deneyimi kazanma,
4. Araştırma yöntemleri kullanma becerisi kazanma,
5.Konut sorununa çözüm üretme konusunda beceri kazanma,
6.Bireysel yaptığı alan çalışmasını sunma ve yazma becerisi kazanma.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği (E. Kongar), Remzi Kitabevi, 1985,
Tarihten Günümüze Anadolu'da Konut ve Yerleşme (Ed. Y.Sey), Tarih Vakfı Yayınları; 1996,
75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık (Ed.Y.Sey), Cogito Dergisi- Ev sayısı YKY Yayınları, 1998,
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022