Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / DEP 508 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yapısal Deprem Mühendisliği
İngilizce Structural Earthquake Engineering
Dersin Kodu
DEP 508 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Zeynep Değer
Kadir Güler
Dersin Amaçları Deprem oluşumu ve yapılara etkisinin anlaşılması,
Deprem spektrumlarının elde edilmesi,
Deprem etkisinde yapı davranışının anlaşılması,
Depreme dayanıklı yapı tasarımında temel ilkeler, deprem yönetmeliği kayıtları, taban yalıtımlı sistemler,
Mevcut binaların deprem performansı ve güçlendirilmesi.
Dersin Tanımı Depremin oluşumu, spektrum kavramı, çok serbestlik dereceli sistem, deprem davranışında mod birleştirme yöntemi, depreme dayanıklı yapı tasarımı, depreme yönetmeliklerinin ana felsefesi ve esasları, yönetmeliklerde deprem kuvvetleri ve boyutlandırma ölçütleri, deprem davranışının belirlenmesinde spektra çözümleme ve basitleştirmiş yaklaşımlar, deprem etkisindeki betonarme yapı elemanlarının davranışı, plastik mafsal kavramı, boyutlandırmada kapasite ilkesi, depreme dayanıklı yapı tasarımı, depreme karşı güvenlik, sınır durumlar, yapıların genel davranışı, yapısal düzensizlikler, tasarım spektrumu, elastik deprem yükünün belirlenmesi, deprem yükü etkisi, ivme spektrumu, taşıyıcı sistemin sünekliği, eşdeğer hesap yükü yöntemi, mod birleştirme yöntemleri, yapı sistemleri, betonarme yapılar için kurallar, kat yerdeğiştirmeleri, temel ayırıcı sistemlerin tasarımı, istinat duvarları.
Dersin Çıktıları Deprem hakkında genel bilgilerin ve yapıların tasarımında deprem etkisinin gözönüne alınmasının kavranması,
Depreme dayanıklı betonarme yapı tasarımı yapabilme, sünek davranış için yapı elemanlarında uygun donatı düzeni oluşturabilme,
Taban yalıtımlı sistemlerin tasarımı konusunda temel yaklaşım bilgilerine sahip olunması,
Mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi konusununda gerekli yöntemlerin ana hatlarıyla kavranması, istinat duvarlarında deprem etkisinin gözönüne alınmasının anlaşılması.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020