Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / CHZ 518 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Cevher Hazırlama Tesislerinin Projelendirilmesi ve Fizibilitesi
İngilizce Feasibilty and Design of Mineral Processing Plants
Dersin Kodu
CHZ 518 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ali Güney
Kudret Tahsin Perek
Dersin Amaçları 1.Bu dersin amaçlarından biri öğrencilere cevher ve kömür hazırlama tesislerinin projelendirilmesinin ve fizibilitesinin nasıl yapıldığını öğretmek
2. Cevher ve kömür hazırlama tesislerine ait projelerin incelemesini ve değerlendirilmesini yapabilmek
Dersin Tanımı Cevher Hazırlama tesislerininYatırım Maliyetlerinin Kestirimi, Operasyon Masrafları Hesabı, Amortisman Oranları(Depreciation), Paranın Zaman DeğeriNet Bugünkü Değer Hesabı, Yatırımın Kabul veya Red Durumu, Birden Fazla Yatırım Olasılıklarında Karar Verme Durumu, Satın Alma ve Kiralama Kararı verme, Amortisman ve İndirimler, İç Karlılı Oranı(IKO) CH Tesisleri Yer Seçim Kriterleri ve Çevre İlişkileri, Fizibilite Çalışmaları, Fizibilite Raporunun Değerlendirilmesi, Fizibilite Örnek Çalışması, Stoklama ve Nakliyat Tesislerinin Projelendirilmesi ve Tesis Örnekleri, Kırma, Eleme, Öğütme, Klasifikasyon Devrelerinin Projelendirilmesi ve Tesis Örnekleri, Gravite, Flotasyon, Manyetik ve Elektrostatik Ayırma Tesislerinin Projelendirilmesi ve Tesis Örnekleri, Kimyasal Zenginleştirme Tesislerinin Projelendirilmesi ve Tesis Örnekleri
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklerini kazanırlar:

1.Cevher ve kömür hazırlama tesislerinin projelerini yapabilme ve değerlendirebilme
2. Alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, özgün sonuçlara ulaşabilme
3. Yeni ve karmaşık bilgi ve sonuçların analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
4. Tesislerin projelendirilmesi ile ilgili konularda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilme
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar -
Diğer -
Ders Kitabı Mineral Processing Plant Design, Practice and Control.(2002), Edit. A.L. Mular, D.N. Halbe, D.J. Barrat, U.S.A
Diğer Referanslar 1. Mineral Processing Design and Operation: An Introduction, Ashok Gupta, Denis Yan, Elsevier Science; 1 edition (July 10, 2006), ISBN-10: 0444516360, ISBN-13: 978-0444516367
2. Mineral Processing Plant Design, Practice, and Control (2 Volume Set), Andrew L. Mular (Editor), Derek J. Barratt (Editor), Doug N. Halbe (Editor), Society for Mining Metallurgy & Exploration (October 2002), ISBN-10: 0873352238, ISBN-13: 978-0873352239
3. Mineral Processing Plant Design, Practice and Control.(2002), Edit. A.L. Mular, D.N. Halbe, D.J. Barrat, U.S.A
4. Peter W. Harben (2002), The industrial minerals handbook: a guide to markets, specifications, & prices, Worcester Park, Surrey, UK Industrial Minerals Information
5. Andrew L. Mular, Doug N. Halbe, and Derek J. Barrat (2002), “Mineral processing plant design, practice and control” Proceeding, New York: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration

The Estimation of Metallurgical Process Costs, W.T. Ruhmer, Mintek Special Publication No:14 , Printed and published by Mintek1991, S. Africa
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023