Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / HSK 602 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Tedrici değişken hareketler: Direnç denklemi; Su yüzeyinin diferansiyel denklemi; Su yüzeyi profillerinin sınıflandırılması.
2 Tedrici değişken hareketler: Prizmatik ve prizmatik olmayan kanallar için hesap yöntemleri.
3 Denge bacalarındaki kütle halinde salınım hareketleri. Fiziksel olay ve hareketin denklemleri.
4 İdeal ve gerçek akışkan hallerinde salınım hareketinin incelenmesi. Kapanma ve açılma hallerinde direnç katsayısının ve baraj gölündeki su seviyelerinin seçimi.
5 Sonlu farklar yöntemleriyle denklemlerin entegrasyonu. Denge bacalarında boyutsuz değişken kullanılması.
6 Denge bacası tipleri. Kütle halinde salınım hareketlerinin kararlılığı: Regülasyon denklemi.
7 Basınçlı borularda zamana bağlı hareketler: Su darbeleri ve aşırı basınç. Su darbesi denklemleri.
8 Denklemlerin çözümü: Karakteristikler yöntemi ve karakteristikler yönteminin aşırı basınçların belirlenmesinde kullanılması.
9 ALLIEVI denklemleri; Permanan ve permanan olmayan hallerde uç karakteristikleri. Değişken karakteristikli borular.
10 Serbest yüzeylerde meydana gelen ve permanan olmayan hareketler: Periodik hareketler; Hareketin denklemleri, sınır koşulları ve sorunlar.
11 Lineer teori; Lineerleştirmenin fiziksel anlamı. Lineer teorinin sonuçları, geçerlilik koşulları ve kritiği. Non lineer teorilerin bazı önemli sonuçları.
12 Kanallarda periodik olmayan hareketler: de Saint Venant denklemleri. Denklemlerin entegrasyonu: Karakteristikler yöntemi. Başlangıç ve sınır koşulları.
13 Karakteristiklerin grafİk çizimi. Taban eğimi ve sürtünmelerin etkisi. Karakteristiklerin değerlendirilmesi. Dalgaların kırılması: Şok kavramı. Kanallarda ani değişken hareketler: Pozitif ve negatif dalgalar.
14 Taşkın dalgalarının bir gölden geçişleri ve akarsu boyunca yayılışları sırasındaki deformasyonlarının belirlenmesi. Hidrolojik ve hidrolik yöntemler.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023