Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MBG 622E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mikrobiyal Genetik
İngilizce Microbial Genetics
Dersin Kodu
MBG 622E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ayten Karataş
Dersin Amaçları Bu dersin amacı bakteri genetiğini oluşturan temel ve önemli konularda ileri düzeyde bilgi edinilmesidir. Ayrıca öğrenciler mikrobiyal genetiğinin güncel gelişmeleri ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
Dersin Tanımı Mikrobiyal genetiğine kullanılan temel terim ve tanımlamalar, mutasyon çeşitleri ve genetik analizleri, plazmidler, bakteriyel konjugasyon, transformasyon, doğal kompetan gelişimi ve transdüksiyonun moleküler mekanizması, bakteriofaj genetiği, transpozonlar ve integronlar, bakterilerde global regülasyon mekanizmaları
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan doktora öğrencileri:
I. Mikrobiyal genetiğinde kullanılan temel terim ve tanımlamaları bilir
II. Mutasyon çeşitleri ve mekanizmaları ve genetik analizleri konusunda bilgi sahibidir
III. Plazmitlerin yapısı, sınıflandırılması, replikasyon ve regülasyon sistemleri, plazmit koruma sistemlerinin moleküler mekanizmasını bilir
IV. Mikrobiyal konjugasyonun moleküler mekanizmasını ve kontrol sistemlerini bilir
V. Mikrobiyal transformasyonun moleküler mekanizmasını ve kontrol sistemlerini bilir. Doğal kompetans gelişim regülasyonunu ve moleküler mekanizmasını bilir
VI. Transdüksiyonun moleküler mekanizmasını ve kontrol sistemlerini bilir. Bakteriyofajların uyguladıkları yaşam stratejilerinin moleküler mekanizmasını ve kontrol mekanizmalarını bilir
VII. Transpozon çeşitleri yapıları transpozisyon kontrol sistemleri hakkında bilgi sahibidir. İntegronların yapısını bilir, transpozonlar ve integronların evrimdekini rolünü ve önemini kavrar.
VIII. Homolok ve bölgeye- özel rekombinasyonun mekanizmasını bilir. Bölgeye- özel rekombinasyonun gen regülasyonu yönündeki rolünü bilir.
IX. Global regülasyon sistemlerinin moleküler mekanizmasını bilir. Bir bakterinin çevreye nasıl adapte olduğunu, birbirleri ile haberleşme mekanizmaları hakkında bilgi sahibidir.
X. Mikrobiyal genetiğinin güncel gelişmeleri ve uygulamaları konusunda bilgi sahibidir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Snyder, L., Champness W., 2007, Molecular Genetics of Bacteria (3th Edition),ASM Press , Washington
Diğer Referanslar 1) Snyder, L., Champness W., 2007, Molecular Genetics of Bacteria (3th Edition),ASM Press , Washington
(2)Maloy SR, Cronan JE, Freifelder D, 1994, Microbial Genetics, Jones and Bartlett Publishers
(3) Nicklin J,, Graeme-Cook K, Paget T, Killington R, 1999, Instant Notes in
Microbiology, Bios Scientific Publishers
(3) Perry JJ, Staley J, 1997, Microbiology, Dynamics and Diversity, Saunders College
Publishing
(4) Watson JD, Baker, T.A., Bell, S.P., Gann, A., Levine, M.,Losick, R. 2007. Molecular Biology of the Gene, 6th. Ed., Pearson Benjamin Cummings Publishing Company ve Cold Spring Harbour Laboratory Press, New York
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020