Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / ENB 614E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Advances in Environmental Bioprocess Technology
İngilizce Advances in Environmental Bioprocess Technology
Dersin Kodu
ENB 614E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ebru Dülekgürgen
Özlem Karahan Özgün
Dersin Amaçları 1. Çevre biyoproses teknolojisindeki ilerlemeler hakkındaki bilgilerin aktarılması,
2. İleri biyoproses teknolojilerinin sürdürülebilir çevre uygulamalarında kullanımları hakkında teknik bilgilerin kazandırılması
Dersin Tanımı Bu ders kapsamında, çevre biyoproses teknolojisi alanındaki gelişmelere ait kilit temalar ve yaklaşımlar bütünleşik bir bakış açısı ile işlenmektedir. Organik maddelerin mikrobiyal dönüşümü; Kimyasalların karışık mikrobiyal kültürler ile üretimi; Biyofilm süreçleri ve graydan sistemleri; Inorganik maddelerin (N, P, S) mikrobiyal dönüşümü; Mikrobiyal sistemler ile enerji ve yakıt üretimi konularındaki prensipler ve uygulanan teknolojiler bu ders çerçevesinde aktarılmaktadır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan doktora öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanır;
I. karışık substrat tüketimi ve depolanmasında ileri mikrobiyal süreçler,
II. biyoreaktörlerde taşınım süreçleri (kütle transfer direnci),
III. askıda ve tutulu/kümelenmiş çoğalma sistemleri,
IV. inorganiklerin mikrobiyal dönüşümlerinde ilerlemeler,
V. mikrobiyal elektrik ve biyoyakıt üretimi
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar *Henze, M., van Loosdrecht, M. C. M., Ekama, G. A., ve Brdjanovic, D. (2008). Biological Wastewater Treatment: Principles, Modelling and Design, IWA Publishing, Alliance House, 12 Caxton Street, London, SW1H 0QS, UK.
Leslie Grady, Jr. C. P., Daigger, G. T., Love, N. G., Filipe, C. D. M. (2011). Biological Wastewater Treatment, 3rd ed., IWA Publishing, Alliance House, 12 Caxton Street, London, SW1H 0QS, UK.
Cervantes, F.J. (2009). Environmental Technologies to Treat Nitrogen Pollution: Principles and Engineering. IWA Publishing, Alliance House, 12 Caxton Street, London, SW1H 0QS, UK.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020