Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MAK 604 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İki Fazlı Akışlar
İngilizce Two Phase Flow
Dersin Kodu
MAK 604 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Nurdil Eskin
Dersin Amaçları Dersin amacı aşağıdaki konularda detaylı bilgi sahibi olmak ve bunları uygulayabilmektir.
1-Iki fazlı akışın tanımı, inceleme yöntemlerinin tanıtılması, akış tipleri ve sınıflandırılması
2-Iki fazlı akış modellerinin tanımak Homojen akış modeli, Ayrık akış modeli, Kanal akış modeli) sürekli ve zamana bağlı kütle, momentum ve enerji denklemleri; Hız ve konsantrasyon profilleri.
3- Havuz kaynaması, boru iç kaynama ve yoğuşma
4- Akışkan içinde katı madde süspansiyonları, Akışkanlaşma, sabit ve hareketli yatak sistemleri, akışkanlaştırılmış sistemlerin kararlılığı
Dersin Tanımı Iki fazlı akışın tanımı, inceleme yöntemlerinin tanıtılması, akış tipleri ve sınıflandırılması. Iki fazlı akış modellerinin sürekli ve zamana bağlı kütle, momentum ve enerji denklemleri. Akışkanlaşma, sabit ve hareketli yatak sistemleri, akışkanlaştırılmış sistemlerin kararlılığı, katı-gaz ve katı- sıvı akışların limit değerleri. Kabarcıklı akış-Kabarcık oluşumu, boyut ve hızının incelenmesi, kabarcıklı akışın limit değerleri. Kabarcık boyutlarının tayini, Minimum kabarcık çapı Sıvı-gaz iki fazlı akışların incelenmesi -Kaynama rejimleri , Serbest yüzey buharlaşması, Çekirdekli kaynama.
Dersin Çıktıları 1. İki faz kavramları ve boru içi akışlar için akış haritalarının belirleyebilmek
2. Özellikle gaz-sıvı sistemler için faz dengesini uygulayabilmek
3. İki fazlı sistemleri modelleyebilmek ve bunları gerçek sistemlere uygulayabilmek
4. Basınç kaybı ve ısı transfer katsayılarının gaz-sıvı ve katı-gaz sistemler için uygulayabilmek
5. Akışkan yatak uygulamalarında basınç kaybı, yatak büyümesi, taşınma ve çalışma hızlarının hesaplanmasını öğrenmek
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar İki-Fazlı akış Modelleri Hakkında:
1. Wallis, G.B.; One-dimensional Two-phase Flow, Mc Graw Hill Inc., 4th Ed., (1981).
2. Ishii,M.,T. Hibiki Thermo-Fluid Dynamics of Two-Phase Flow Springer, 2006.
3. Levy,S.; Two-Phase Flow in Complex systems Wiley & Sons Inc., 1999.
4. Gibilaro,L.G.; Fluidization-Dynamics, Butterworth Heinemann, 2001.
5. Kleinstreuer,C.; Two-Phase Flow- Theory and Applications, Taylor&Francis, 2003.
Gaz-Sıvı İki Fazlı Akışlar Hakkında:
6. Hewitt,G.H., N.S.Hall-Taylor; Annular Two-Phase Flow, Pergamon Press, 1970
7. Lahey,R.T.,Jr. Boiling Heat Transfer Elsevier Science Publishers,1992.
8. Gidaspow,D. Multiphase Flow and Fluidization- Continuum and Kinetic Theory Descriptions , Academic Press, 1994
9. Sohal,M.S.,T.J.Rabos;Two-Phase Flow in Energy Exchange Systems, Hem..Cor., 1992.
Katı-Gaz İki Fazlı Akışlar Hakkında:
10. Fan,L.,C.Zhu; Principles of Gas-Solid Flows Cambridge University Press, 2005.(İlk basım 1998).
11. Fan,L.; Gas-Liquid-Solid Fluidization Engineering, Butterworth & Co. Publ.Ltd., 1989
12. Delhaye,J.M.,M.Giot,M.L.Riethmuller; Thermohydraulics of Two-Phase Systems for Industrial Design, Series in Thermal and Fluids Engineering, Hemisphere Publ. Cor., 1981.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020