Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / CHZ 501E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Flotasyon ve Flokülasyon Kimyası
İngilizce Chemistry Of Flotation&Floccul
Dersin Kodu
CHZ 501E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mehmet Sabri Çelik
Dersin Amaçları 1. Çok ince cevherlerin zenginleştirilmesinde kullanılan flotasyon ve flokülasyon hakkında teorik ve uygulamalı bilgi vermektir.
2. Flotasyonda en önemli parametrelerden temas açısı, yüzey gerilimi ve zeta potansiyelin çeşitli arayüzeylerdeki işlev mekanizmalarını açıklamak.
3. DLVO teorisinin flotasyon ve flokülasyondaki tane-tane ve/verya kabarcık-tane etkileşimlerini yorumlamasını tartışmaktır.
Dersin Tanımı Elektriksel çift tabaka modelleri, reaktif/mineral etkileşimlerinde yüzey gerilimi ve temas açısı, adsorpsiyon modelleri, adsorpsiyon termodinamiği, adsorpsiyon ısılarının yorumu, çeşitli minerallerin flotasyon mekanizmaları, doğal hidrofobluk ve kömür flotasyonunu, ince boyutlu tanelerin flotasyonunda karşılaşılan problemler; flotasyon hidrodinamiği, koagülasyon, dispersiyon, flokülasyon ve selektif flokülasyonun temel ilkeleri, itme ve çekme kuvvetleri, DLVO teorisi, flokülasyonda etkin bağ mekanizmaları, polimerlerin özellikleri, flokülasyon tesis örnekleri
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;

I. Flotasyon ve flokülasyon yönteminin mekanizmaları,
II. Flotasyon ve flokülasyonda tane-reaktif etkileşimleri,
III. Flotasyon ve flokülasyonda kullanılan reaktiflerin çeşitli arayüzeylerdeki adsorpsiyon mekanizmaları,
IV. Minerallerin flotasyon özelliklerinde mineralin kristal yapısı ve reaktiflerin rolü,
V. Flotasyonda etkin olan mekanizmaların DLVO teorisi ile teorik açıklaması ve modellenmesi

Hakkındabilgisahibiolacaktır.
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer cc
Ders Kitabı Rao, S.R., Leja, J. (2004), Surface Chemistry of Froth Flotation: Reagents and mechanisms, Vol. 2, Second Edition, Plenum Press, New York.
Diğer Referanslar 1. Handbook of Flotation Reagents: Chemistry, Theory and Practice: Flotation of Sulfide Ores, Srdjan M. Bulatovic, Elsevier Science (April 6, 2007), ISBN-10: 0444530290, ISBN-13: 978-0444530295
2. The Flotation Process, T. A. Rickard, Kessinger Publishing, LLC (June 1, 2007), ISBN-10: 1432645579, ISBN-13: 978-1432645571
3. Coagulation and Flocculation, Second Edition (Surfactant Science), Hansjoachim Stechemesser (Editor), Bohuslav Dobias (Editor), CRC; 2 edition (March 30, 2005), ISBN-10: 1574444557, ISBN-13: 978-1574444551
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022