Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / DTM 512E - DTM512E Yüzen Üretim Sistemlerinin Hidrodinamiği
 

DTM 512E - DTM512E Yüzen Üretim Sistemlerinin Hidrodinamiği

Dersin Amaçları

Denizden petrol çıkarma ve transfer etmede kullanılan Yüzen Üretim Sistemlerini tanıtmak ve hidrodinamik özellikleri hakkında bilgi vermek
Yüzen Üretim Sistemlerinin çeşitli dış etkiler altındaki davranışını matematiksel ve fiziksel olarak modellemek ve hidrodinamik tasarım problemlerini çözmek.

Dersin Tanımı

Yüzen Üretim Sistemlerinin (YÜS) Tanımı: Tek Nokta Bağlantılı Petrol Terminalleri, Yarı-Batıklar. Dalga, Akıntı ve Rüzgar Karakteristikleri: Rüzgar Dalgaları, Lineer Dalga Teorisi, Dalga Spektrumları, Dalgaların İstatistik Analizi. YÜS'lerin Morison Denklemi ve Potansiyel Teoriye Dayalı Analizleri: Zaman ve Frekans Domeni Simülasyonları, Deneysel Ölçümler, Zaman Domeni Simülasyonları için Cummins Yöntemi, Hareket Denklemlerinin Zaman ve Frekans Domeninde Çözümü, Demirleme Sistemlerinin Statik ve Dinamik Analizleri: Zincir Denklemleri, Dinamik Analiz Yöntemleri: Lumped Mass Yöntemi, Sonlu Farklar Yöntemi. Non-lineeritelerin YÜS'lerin Davranışı Üzerine Etkileri: Viskoz Sönümleme, Sürükleme Kuvvetleri ve Demirleme Kuvvetlerinden Kaynaklanan Non-lineeriteler, YÜS'lerin Non-lineer Davranışı..

Koordinatörleri
İsmail Hakkı Helvacıoğlu
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022