Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / ENB 515E - System Design for Aerobic Proc
 

ENB 515E - System Design for Aerobic Proc

Dersin Amaçları

Aerobik prosesler atıksu arıtımında en önemli adım olmalarına karşın, tasarım esasları yeterli açıklıkla anlaşılmamakta ve uygulamaya yansıtılmamaktadır. Bu ders aerobik proseslerin ve bunlarla birlikte kullanılan anoksik ve anaerobik süreçlerin temel kinetik ve stoikiyometrik ilişkilerinin organik karbon azot ve fosfor gideren sistemlere uygulanmasını ve değişik biyolojik arıtma düzenlerinin bu yaklaşımla belirlenen tasarım esaslarını aktaracaktır.

Dersin Tanımı

Sistem tasarımına esas olan temel veriler. Atıksu özellikleri ; KOI fraksiyonları. Kinetik ve stoikiyometrik özellikler.

Aktif çamur sistemlerinin tasarımı.

Temel tasarım adımları. Çıkış suyu kalitesi. Reaktör hacmı. Biyokütle. Artık Çamur. Oksijen Gereksinmesi. Karışım.

Organik Karbon gideren sürekli sistemlerin tasarımı.

Azot oksitleyen sistemler.; Azot gideren sistemler. Biyolojik Fosfor gideren sistemler. Ortak azot/fosfor giderimi.

Değişik sürekli aktif çamur konfigürasyonları. Kesikli Reaktör Teknolojisi; AKR sistemlerinin tasarımı. Diger aerobik sistemlerin tasarımı. Havalandırmalı havuzlar; biyofiltreler.

Koordinatörleri
Didem Okutman Taş
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022