Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / MHN 519E - Stratejik Yönetim
 

MHN 519E - Stratejik Yönetim

Dersin Amaçları

Bu ders,
I. stratejik yönetim kavramlarının ve terminolojisinin net bir biçimde anlaşılmasını sağlamayı
II. organizasyonların dış çevreleri ile kaynak ve yetenekleri analiz edebilmek üzere kullanılabilecek analitik beceri, araç ve teknikler sunmayı
III. organizasyonların stratejik problemlerini ve paydaşlarını tanımlama becerisini geliştirmeyi
IV. organizasyonların mevcut stratejilerimi değerlendirebilme becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Tanımı

Organizasyonlar, gelecekte başarılı olabilmek üzere rekabet üstünlüğü elde etmek ve sürdürebilmek için gerekli olan kaynakları ve yetenekleri geliştirmelidir. Organizasyonların söz konusu rekabet üstünlüğünü sağlama şekilleri, stratejilerinin temelini oluşturur. Bu dersin temel odak noktası, organizasyonların rekabet üstünlüğü elde etmek üzere stratejik analizleri, aldıkları kararlar ve gerçekleştirdikleri faaliyetler üzerinde olacaktır. Bu noktada, organizasyonların hem içsel koşulları (kaynakları ve yetenekleri) hem de dışsal çevreleri (sektör ve rekabetçi çevre) göz önünde bulundurulacaktır.

Koordinatörleri
Sezi Çevik Onar
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024