Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / FIZ 519 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kuantum Mekaniği I
İngilizce Quantum Mechanics I
Dersin Kodu
FIZ 519 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Fatma Gülay Acar
Dersin Amaçları 1. Klasik mekanik ile kuantum mekaniğin kıyaslanması
2. Kuantum mekaniğindeki postülaları göstermek ve bu postülalar yardımı ile bir çok kuantum mekaniksel problemleri formüle etmek ve çözmek.
3. Kuantum mekaniğindeki anahtar kavramlara odaklanmak ve önemli deneysel ve teorik gelişmelere dikkat çekmek.
Dersin Tanımı Klasik Mekanige Bakış, Klasik Fiziğe Göre Parçacıklar ve Dalgalar, Tek Boyutlu Kuantum Problemler, Harmonik Salınıcı, Kuantum Teoride Yol Integral Yöntemi, Heisenberg Belirsizlik İlkesi, N Serbestlik Dereceli Sistemler, Kuantum Mekaniğinde Simetriler, Dönme Altında Değişmezlik ve Açısal Momentum, Hidrojen Atomu.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan doktora öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar;
I. Klasik mekanik ile kuantum mekanik arasındaki ilişki.
II. Klasik mekaniğin yetersizliği ve kuantum mekaniğin başarısı.
III. Kuantum mekaniğindeki postülalar ve problem çözümünde kullanılması.
IV. Tek boyutlu standart problemleri çözme yöntemleri.
V. Kuantum teoride yol integral yöntemi
VI. Simetriler ve sonuçları.
VII. Hidrojen atomu problemini çözme yöntemini öğrenmiş olacaklar.
Önkoşullar FIZ 311 /
FIZ311E
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Quantum Physics, Stephen Gasiorowicz, Wiley 2003 Third Edition.
Diğer Referanslar Introduction to quantum mechanics, David Jeffery Griffiths, Pearson Prentice Hall, 2005
Modern Quantum Mechanics, J. J. Sakurai, Addison-Wesley Publishing Company, 1985.
Principles of Quantum Mechanics, H.C. Ohanian, Prentice Hall, 1990
Principles of Quantum Mechanics, Ramamurti Shankar, Plenum Press,1994.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024