Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen Bilimleri Enstitüsü / KMM 501E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Taşınım Olayları I
İngilizce Transport Phenomena I
Dersin Kodu
KMM 501E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Hüsnü Atakül
Şerife Birgül Ersolmaz
Dersin Amaçları Öğrenciler,
1. yatışkın olan ve olmayan haller için momentum ve ısı korunum yasalarının mikroskopik ve makroskopik olarak nasıl formüle edileceğini,
2. yatışkın olan ve olmayan hallerdeki akış sistemlerinin hız ve basınç profilleri ile izotropik katılar ve akış sistemlerinin sıcaklık profillerini belirlemeyi,
3. doğrusal kısmi diferansiyel eşitliklerin değişkenlerin ayrılması ve değişkenlerin birleştirilmesi yöntemleri ile analitik olarak nasıl çözüleceğini,
4. eşzamanlı momentum ve ısı transfer problemlerini nasıl formüle edeceklerini öğrenecekler.
Dersin Tanımı Giriş. Laminer Akış Kabuk Momentum Dengesi ve Hız Dağılımı. İzotermal Sistemler için Taşınım Denklemleri. Birden fazla Bağımsız Değişkene Bağlı Hız ve Sıcaklık Dağılımı. İzotermal Sistemlerde Fazlararası Taşınım. İzotermal Sistemlerde Makroskopik Dengeler. Katı ve Laminer Akışkarlar Kabuk Enerji Dengeleri ve Sıcaklık Dağılımı. İzotermal Olmayan Sistemlerde Taşınım Denklemleri.
Dersin Çıktıları Bu dersi tamamlayan bir öğrenci,
1. momentum, ısı ve kütle problemlerine kabuk dengesini uygulayabilmeli ve laminer akışlardaki hız, basınç ve sıcaklık gradientlerini tanımlayan diferansiyel eşitlikleri elde edebilmeli,
2. yatışkın olan ve olmayan hallerdeki sistemlerin değişik geometrilerdeki üç boyutlu diferansiyel eşitliklerini türetmek için momentum ve enerji korunumu presipleri ile kuvvet dengesini uygulayabilmeli,
3. süreklilik ve taşınım eşitliklerini özel durumlara uygulayabilmek için kartezyen, silindirik ve küresel koordinatlarda sadeleştirebilmeli,
4. momentum ve ısı ile ilgili ileri taşınım problemlerini hem mikroskopik hem de makroskopik boyutta analiz edebilmeli,
5. kimyasal proseslerdeki momentum ve enerji dengelerini eşzamanlı formüle edebilmeli,
6. taşınım problemlerinde karşılaşılan basit doğrusal kısmi diferansiyel eşitlikleri çözebilmelidir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Transport Phenomena, B. R. Bird, W. E. Stewart and E. N. Lightfoot 2nd Edition, John Wiley, NY, 2002.
Diğer Referanslar - Advanced Engineering Mathematics, E. Kreyszig, 8th Edition, John Wiley & Sons, Inc., NY, 1999.
- Analysis of Transport Phenomena, W. M. Deen, Oxford, NY, 1998.
- Mathematical Methods in Chemical Engineering, V.G. Jenson and G.V. Jeffreys, 2nd Ed., Academic Press, NY, 1977.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020